کنفرانس درمورد آينده افغانستان درهاگ آغازشد | آلمان و جهان | DW | 31.03.2009
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

کنفرانس درمورد آينده افغانستان درهاگ آغازشد

کنفرانس هاگ درمورد افغانستان با بيانيه جان پيتربالکنده نخست وزيرهالند آغازيافت.بسياري نمايندگان تا اکنون حمايت شان را ازستراتژي جديد امريکا براي افغانستان وپاکستان ابراز کرده اند.

درکنفرانس آینده افغانستان ، امروز بیش ازهفتاد کشور شرکت کرده اند

درکنفرانس آینده افغانستان ، امروز بیش ازهفتاد کشور شرکت کرده اند

هالند کنفرانس را پيام اميد واعتماد مي داند

بالکنده درپيامش گفت :" حضورشماپيام نيرومندي ازاميد و اعتماد به مردم افغانستان مي فرستد".نخست وزيرهالند گفته است که کشورش ازتلاشهايي که " امنيت را براي افغانها خود افغانها تامين کنند" جانبداري مي کند.

حامد کرزي رئيس جمهور افغانستان، درسخنانش ضمن استقبال ازستراتژي امريکا براي درهم کوبيدن شورش طالبان ، ازثبات منطقوي سخن به ميان آورد.

کرزي درحضورنمايندگان کشورهاي مختلف، که نمايندگان پاکستان وايران نيزدرآن شامل مي باشد ازضرورت مبارزه منطقه اي براي مهار زدن به تروريسم سخن به ميان آورد.کرزي ضمن استقبال ازستراتژي امريکا براي درهم کوبيدن شورش طالبان ، ازثبات منطقوي سخن به ميان آورد.

حامد کرزی ازمبارزه قاطع حکومتش علیه فساد اداری ومالی سخن به میان آورد

حامد کرزی ازمبارزه قاطع حکومتش علیه فساد اداری ومالی سخن به میان آورد

کرزي گفته است: " من اين شناسايي فزاينده را که بدون همکاري منطقه اي همسايگان افغانستان ، پيروزي برتروريسم نمي تواند به دست آيد، شاد باش مي گويم ".

تاکيد کرزي براهميت مبارزه منطقه اي عليه تروريسم

رئيس جمهور افغانستان به جامعه بين المللي ازمبارزه قاطعانه حکومتش عليه فساد مالي واداري وعده داده وگفت : " مبارزه عليه فساد مالي واداري هسته تلاشهاي ما را تشکيل مي دهد ، تا سيستم اداري بهترگردد".کرزي اين انتقاد جامعه بين المللي را که حکومتش درمبارزه عليه فساد مالي واداري يا اختلاس ورشوت خواري کوتاهي کرده است، رد کرده وگفته است: " ماموران عاليرتبه درسطح اعضاي کابينه به دليل فساد مالي واداري ازوظايف شان سبکدوش ومجازات شده اند. درعين زمان وي اعتراف کرد که رويکارآوردن يک نظام اداري واقعاً کارساز، " سالها را دربرمي گيرد".

کلینتون جانبداری خود را ازمذاکرا ه با طالبانی که خشونتگرا نیستند، بیان داشت

کلینتون جانبداری خود را ازمذاکرا ه با طالبانی که خشونتگرا نیستند، بیان داشت

بان کي ازستراتژي جديد اوباما ستايش کرد

بان کي مون دبيرکل سازمان ملل متحد گفت:" من ازستراتژي جديد بارک اوباما که با تاکيد برافزايش تعهدات نظامي، تقويت نهاد سازي و وتوسعه همکاري با مقامات افغانستان وپاکستان ودرسطح گسترده منطقه سخن به ميان آورده است، ستايش مي کنم".

اتحاديه اروپا ازستراتژي جديد دفاع مي کند

فرانک والتر شتاين مايروزيرخارجه آلمان فدرال گفته است که راهيافت جديد حکومت ايالات متحده امريکا " مطلقاً برحق " است.شتاين مايرگفته است:

" ما مي دانيم که باثبات سازي افغانستان نمي تواند بدون اينکه اوضاع درکشورهاي همسايه درنظرگرفته شود، موفق گردد".

الکساندرستوب وزيرخارجه فنلند گفته است: " اروپا ازاينکه ستراتژي امريکا روي بحران دربخش غيرنظامي توجه کرده است، بسيارخوش است".

خاويرسولانارئيس سياست خارجي اتحاديه اروپا گفته است" همسايه هاي افغانستان نيز مسووليت بزرگي درتامين ثبات منطقه دارند و وي ازايران تقاضا کرد تا يک موضع مسوولانه اتخاذ بکند.

اتحاديه اروپا همچنان وعده کرده است که مبلغ 60 مليون يورو يا 80 مليون دالررا براي مصارف انتخابات افغانستان که قراراست درماه اسد صورت بگيرد اختصاص مي دهد.

سولانا ایران را به موضعگیری مسوولانه فراخواند است

سولانا ایران را به موضعگیری مسوولانه فراخواند است

کلينتون ازآشتي با طالبان بيزارازخشونت دفاع مي کند

خانم هيليري کلينتون وزيرخارجه ايالات متحده امريکا که نخستين بارازاين کنفرانس به تاريخ 5 ام ماه مارچ درکنفرانس ناتو ياد کرد، گفته است که اين همآيش حمايت ازافغانستان را تقويت کرده و بارديگربرضرورت امحاي طالبان تاکيد مي کند.

کلينتون درعين زمان از طرحهايي براي آشتي با اعضاي سابقه القاعده وطالبان که ازخشونت بيزارباشند حمايت کرده است. او گفته است:" مابايد ازتلاشهاي حکومت افغانستان براي تفکيک افراط گرايان القاعده وطالبان، ازآنهايي که درصفوف آنها از روي اعتقاد نه، بلکه به لحاظ ناچاري پيوسته اند" گفته است که :" درصورتي که آنها بخواهند ازخشونت و القاعده بريده وازقانون اساسي افغانستان حمايت کنند، و برايشان بايد طرق محترمانه اي براي آشتي کردن وپيوستن به جامعه صلح آميز پيشکش شود".

آژانس خبررساني آلمان /رسول رحيم

ويراستار: حسين مبلغ

آگهی