کنفرانس بين المللي: راه يابي موثر براي جلوگيري از آفات و مصايب طبيعي | آلمان و جهان | DW | 25.08.2008
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

کنفرانس بين المللي: راه يابي موثر براي جلوگيري از آفات و مصايب طبيعي

هيچ هفته اى سپرى نمي شود كه در آن خبري از آفات طبيعى چون سيلابها و طوفانها و زلزله ها و خشكسالى و قحطى و گرسنگى از طريق رسانه هاى گروهى به گو ش مردم در گوشه و كنار جهان نرسد.

موضوعات مورد بحث کنفرانس: سيلابها و طوفانها و زلزله ها و خشكسالى و قحطى و گرسنگى

موضوعات مورد بحث کنفرانس: سيلابها و طوفانها و زلزله ها و خشكسالى و قحطى و گرسنگى

براى كاهش و جلو گيرى از اين همه آفات طبيعى ۱۰۰۰ نماينده و كارشناس از ۱۰۰ كشور سر از امروز براى پنج روز در شهر تفريحى داووس در سويس تحت نام " كنفرانس بين المللى آفات و مصايب طبيعى" گرد هم آمده اند تا روى جستجويي طرق دفع و كاهش فجايع طبيعى با طرح اقدامات مؤثرتر و سريع تر باهم تبادل نظر نمايند. ناظم كنفرانس والتر امان اظهار داشت:

"هدف اين بار كنفرانس جستجو و يافتن طرق جلوگيرى از آفات با در نظرداشت همه جوانب و بحث روى همه نقاط ، از آفات طبيعى گرفته تا آفات تخنيكى، دهشت افگني، ايپيديميها، تحولات سوء اقليمى، قلت و قيمتى مواد غذايى و ديگر انكشافهاى ناگوار، بى نظير مي باشد۰"

يكى از مهمترين نقاط مورد بحث در كنفرانس آفات طبيعى در داووس سويس همانا تحولات ناگوار اقليمى مي باشد: از آب شدن يخبندان ها و برفهاى قطبى و سلسله كوه هاى بلند همسان آلپ اروپا گرفته تا سرازير شدن سيلابها در اراضى هموار.

امان در خلال توضيحات خويش افزود:

"طبعا ً هر آفت طبيعى ويژه گي ها و اشکال خاص خود را دارد، به همين خاطر مشكل است كه در بدو بروز يك آفت همه جوانب را درك و پيش بينى كرد و آمادگى لازم را گرفت"۰ قرار است در كنفرانس داووس به روز پنجم و آخر كه مصادف با روز جمعه مي شود، همه اعضا به نتيجه گيري مشخصي نايل آمده و قطع نامۀ را به نشر برسانند.

آگهی