کنفرانس ″اسلام وجهان کثرت گرا ″گفت وگویی با دکترزیوری | مصاحبه ها | DW | 15.11.2005
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مصاحبه ها

کنفرانس "اسلام وجهان کثرت گرا "گفت وگویی با دکترزیوری

اتریش با ابتکاری وزارت خارجه ی این کشور کنفرانس سه روزه ی زیرنام " اسلام وجهان کثرت گرا" را راه اندزی نموده ،میزبان سران شماری ازکشورهای اسلامی ، دانشمندان اسلامی و برخی از روحانیون مسیحی می باشد.

default

اینکه اتریش دقیقاً ازاین کنفرانس چه نتیجه ی را باسیقله های متفاوت ودیدگاههای متفاوت که درمیان فرق وگروههای مختلف مسلمان وجود دارد ،بدست آورد معلوم نیست . اما اینکه این کنفرانس چه اهمیتی برای جهان اسلام خواهد داشت ؛ آقای دکترامان الله زیوری معاون سفیرافغانستان دراتریش درگفت وگوی ویژه ای با رادیو دویچه ویله صدای آلمان چنین ابرازنظرمی نماید."من فکرمی کنم دراین برهه زمانی که اسلام متاسفانه دردنیا نسبتاً یک صبغه منفی به خود گرفته ، ارزش این کنفرانس برای نمایاندن چهره واقعی اسلام خیلی مفید است ."

آقای زویوری دلیل اینرا که چرا وقتی که نام اسلام ویا مسلمان دردنیای غرب گرفته می شود بدون آنکه به روشنفکران ویا کشورهای مسلمان که نسبتاً دموکرات اند ، فکرکنند درذهن شان اشخاصی مانند افراد القاعده خطورمی کنند را در سوء استفاده برخی ازکشورها وسوء استفاده ی القاعده ازنام اسلام ، میداند.

دراین کنفرانس درکناردیگرشخصیت های ازحامد کرزی به عنوان رییس جمهوریکه کشورش درحال گذار به سوی دموکراسی است نیزدعوت به عمل آمده است . حامد کرزی هم دراین کنفرانس ازیکی ازدست آورد های دولتش دموکراسی عنوان نموده است.

آقای زیوری نیز دولت افغانستان را یکی ازدولت های اسلامی و نمونه ی میداند که هم دموکراسی وارزش های اسلامی را رعایت می نماید . این درحالیست که درحال حاضردرکشوریکه دموکراسی ، آزادی بیان وکرامت انسانی تاکید درقانون اساسی افغانستان بوده و جزء اساسی برنامه های دولت گفته می شود ، دراین کشورروزنامه نگاری به خاطر ابرازعقیده اش بدون جرم درزندان بسرمی برد.

درحالیکه همه رهبران کشورهای اسلامی کشورهاو دولت هایشان را دموکرات ومتعهد به تعهدات بین المللی میدانند اما دریافت یک نمونه ی تمام عیاری که مورد قبول جهان اسلام و دنیای غرب باشد به مشکل می توان دریافت نمود.

دربخش صوتی تمام گفت وگوی آقای زیوری را می توانید بشنوید.

آگهی