کمیسیون حقوق بشر: ایران دست به اخراج اجباری مهاجران زده است | افغانستان | DW | 19.12.2015
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

افغانستان

کمیسیون حقوق بشر: ایران دست به اخراج اجباری مهاجران زده است

کمیسیون مستقل حقوق بشر روزشنبه گزارشی را در مورد وضعیت حقوق بشری برگشت کنندگان افغان از ایران نشر کرد. گزارش حاکی از آن است که ایران خلاف قوانین بینالمللی، دست به اخراج اجباری مهاجران افغان زده است.

این گزارش از طریق مصاحبه با 2006 تن از ردمرز شدگان در مرز اسلام قلعه و زرنج تهیه شده است. این گزارش نشان میدهد که در سال 1393 بیش از 216 هزار مهاجر افغان به صورت اجباری از ایران اخراج شده و نیروی نظامی ایران در برابر این مهاجران از زور استفاده کرده است. گزارش گفته است که در چهار ماه اول سال 1394 حدود 68 هزار تن از مهاجرین به صورت اجباری از ایران اخراج شدهاند.

براساس این گزارش، 78 درصد بازگشت کنندگان گفتهاند که قبل از اخراج هیچگونه اطلاعی دریافت نکردهاند. 99 درصد مصاحبه شوندگان گفتهاند که موظفین امنیتی ایران برای اخراج آنها از زور استفاده کرده است.

بیش از 90 درصد اخراج شدگان پیش از اخراج به توقیفگاههایی برده شدهاند که وضعیت بدی در آنها حاکم بوده است. 30 درصد مصاحبه شوندگان گفتهاند که خود یا خانوادهی شان در این توقیفگاهها مجازات شدهاند. لت و کوب، کار اجباری، توهین و دشنام از جمله این موارد بوده است.

براساس این گزارش مهاجرانی که از افغانستان و پاکستان به صورت اجباری اخراج شدهاند، در داخل افغانستان با مشکلات بسیار زیادی دست و گریبان هستند.

داکتر سیما سمر رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر در یک کنفرانس خبری در کابل از ایران و پاکستان انتقاد کرد که در برابر مهاجران افغان از زور و جبر کار میگیرد.

خانم سمر افزود حکومت نتوانسته است که براساس پالیسیها، برای بیجاشدگان و برگشت کنندگان سهولتهای زندگی را فراهم کند. سیما سمر گفت: «نظارتهای مستقیم کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از مرزهای اسلام قلعه ولایت هرات و مرز زرنج ولایت نیمروز نشان میدهد که حقوق بشری ردمرز شدگان در موارد مختلف از سوی موظفین امنیتی ایران نقض شده است.»

بیجا شدگان داخلی

کمیسیون مستقل حقوق بشر در گزارشی دیگر، وضعیت بیجاشدگان داخلی را نیز مورد بررسی قرار داده است. این گزارش حاکی از آن است که شمار بیجاشدگان داخلی در سالهای اخیر افزایش یافته و بیجاشدگان با مشکلات زیادی روبرواند.

براساس این گزارش تعداد بیجاشدگان داخلی به 1.2 میلیون نفر رسیده است.

داکتر سیما سمر در این مورد گفت: «بیجاشدگان داخلی از بسیار حقوق شان مانند حق داشتن مسکن، رفاه و آسایش، آب آشامیدنی پاک، غذای صحی، مصوونیت از گرسنگی، دسترسی به خدمات صحی و آموزشی و محیط زیست سالم محروم اند.»

در این گزارش آمده است که بسیاری این بیجاشدگان در نتیجه جنگ و ناامنی خانهها و روستاهای شان را ترک کردهاند. گزارش گفته است که در سال 2014 حدود 166 هزار نفر در نتیجه جنگ و خشونت خانههای شان را ترک کرده و 97 درصد بیجاشدگان گفتهاند که به دلیل جنگ بیجا شدهاند. این گزارش گفته است که از هر 22 نفر یک نفر در افغانستان از مناطق اصلی خود بیجا شدهاست.

گزارش حاکی از آن است که 21 ولایت از مجموع 34 ولایت افغانستان از جنگ و ناامنی متاثر بوده است. براساس این گزارش در حال حاضر بیش از 30 عملا توسط طالبان کنترول میشوند. گزارش گفته است که طالبان در حال حاضر مراکز شماری از ولایات در جنوب و شمال افغانستان را تهدید میکنند.

حسین سیرت کابل

DW.COM

مطالب مرتبط