1. رفتن به محتوا
  2. رفتن به مطالب اصلی
  3. رفتن به دیگر صفحات دویچه وله

امدادرسانی کمیته آلمان برای کودکان مستمند افغان

رضا شیرمحمدی
۱۳۹۹ اردیبهشت ۲۷, شنبه

کمیته آلمان برای کودکان افغان در ماه رمضان و همزمان با بحران کرونا که باعث گسترش فقر گردیده، به صدها خانواده مستمند در افغانستان امدادرسانی کرده است. این کمیته همزمان به مهاجران در اردوگاه های پاکستان نیز کمک کرد. دویچه وله با معاون این کمیته در افغانستان مصاحبه کرد. دویچه وله با معاون این کمیته در افغانستان مصاحبه کرد.

https://www.dw.com/fa-af/%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%87-%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B5%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%85%D9%86%D8%AF-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%DA%A9%D8%B1%D8%AF/audio-53466008
عبور از قسمت گزارش روز دویچه وله

گزارش روز دویچه وله

USA, Palm Beach | Mar a Lago

پولیس فدرال ایالات متحده منزل دونالد ترامپ را بازرسی کرد

عبور از قسمت مطالب بیشتر از دویچه وله
برگشت به صفحه اصلی