کمک 84 ميليون دالري امريکا به کميسيون اصلاحات اداري | افغانستان | DW | 22.02.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

افغانستان

کمک 84 ميليون دالري امريکا به کميسيون اصلاحات اداري

ايالات متحدهي امريکا 84 ميليون دالر را براي ارتقاي ظرفيت و اصلاحات اداري، به کميسيون اصلاحات اداري و خدمات ملکي افغانستان، کمک نمود.

اسكناس هاي دالر

اسكناس هاي دالر

داکتر احمد مشاهد، رييس کميسيون اصلاحات اداري و خدمات ملکي افغانستان، هنگام امضاي اين تفاهمنامه با ادارهي توسعهي بينالمللي امريکا، گفت: "کميسيون متعهد است که حداقل شانزده هزار از مامورين خدمات ملکي افغانستان را که دوازده هزار در سطح ولايات و ولسواليها است و چهار هزار در سطح مرکز است، زير پوشش آموزشهاي حرفهاي و تخصصي در پنج ساحهاي که واقعاً در ادارهي ملکي افغانستان در وضعيت فعلي جزو اولويتهاي تعليمي است، قرار بگيرد".

به گفتهي مسوولان کميسيون اصلاحات اداري، چهل درصد اين مبلغ در بخشهاي آموزشي و شصت درصد ديگر، در بخشهاي اصلاح اداره، مصرف ميشود.

به گفتهي اين کميسيون، 84 ميليون کمک اداره توسعهاي بينالمللي ايالات متحده، در بخشهاي مديريت، مديريت منابع بشري، پاليسي و استراتژي، مديريت مالي و تدارکات، در سال آينده مصرف ميشود.

اصلاحات اداري در چند سال گذشته از اولويتهاي اساسي دانسته شده و پروژههايي نيز توسط کميسيون اصلاحات اداري تطبيق شده است.

با اينهم، مشکلات اداري، خصوصا فساد اداري به صورت روز افزون وجود داشته و کاهشي ديده نميشود.

کارل آيکن بيري، سفير امريکا در کابل در مورد روند کارهاي اداري در کشور گفت: "اين مهم است که مردها و زنها در ادارات براساس شايستگي شان مورد قضاوت قرار بگيرند، نه براساس اين که آنها با چه کسي شناخت دارند و از کجا آمده اند. ما کميسيون را در تطبيق اين روند، حمايت ميکنيم".

در همين حال، هرچند کميسيون مستقل اصلاحات اداري براي بهبودي روند کارها، شفافيت، ارتقاي مهارتهاي مامورين دولتي تاسيس گرديده است، اما به باور تحليلگران، کار اين کميسيون، نتايج چشمگيري نداشته است. به اين دليل، کميسيون جداگانهاي ديگر براي مبارزه با فساد اداري تشکيل گرديد.

سفير ايالات متحدهي امريکا ميگويد: "ما همچنان ميدانيم که امروز افغانستان با چالشهايي مواجه است. حکومت اشخاص بامهارت مورد نياز را ندارد. مامورين ملکي در برخي ادارات غيرحاضر اند. برخيها به دليل اين که واسطه دارند، استخدام شده اند".

در همين حال، مسوولين کميسيون اصلاحات اداري افغانستان ميگويند در راستاي مبارزه با فساد نيز تلاش ميکنند.

داکتر مشاهد گفت: "کميسيون اصلاحات اداري، به ويژه انستيتوت خدمات ملکي افغانستان متعهد است که از سنت سنت کمکهاي جامعهي بينالمللي که محصول رنج و کار مردم شان براي حمايت از مردم افغانستان به افغانستان کمک شده، استفادهي مسوولانه و استفادهي موثر و مفيد بکند".

به وجود آوردن شفافيت، سادهسازي روند کارهاي اداري و بهبود در مديريت دستگاههاي دولتي از جمله مسايل اساسي براي حکومتداري خوب شمرده ميشود.

عارف فرهمند، کابل

ويراستار:مبلغ

مطالب مرتبط

آگهی