کمک کمپني فيشنر آلمان در ديزاين دو پروژه برق درشمال افغانستان | گزارش های بازسازی | DW | 01.11.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

گزارش های بازسازی

کمک کمپني فيشنر آلمان در ديزاين دو پروژه برق درشمال افغانستان

وزارت انرژي وآب افغانستان اخيرا قرار داد ديزاين دو پروژه درشمال افغانستان را با کمپني فيشنر آلمان به امضا رسانيد.

کمپني فيشنر سروي هاي ايتدايي روي کوکچه سفلي وکوکچه عليا انجام داده است

کمپني فيشنر سروي هاي ايتدايي روي کوکچه سفلي وکوکچه عليا انجام داده است

به گفته محمد اسماعيل سر پرست وزارت انرژي وآب، پروژه اي اول شامل توزيع ورساندن برق به مناطقي است که در امتداد سيستم برق شمال شرق افغانستان قرارد دارند.

ديزاين دوپروژه به مدت دوسال تکميل خواهد شد. تکميل شبکه برق مزار شريف، ساختمان سب استيشن شهرخلم، احداث شبکه برق خلم وقريه هاي اطراف آن، بازسازي شبکه برق ولسوالي پير نخچير، تکميل شبکه برق شهر ايبک و تکميل برق ولسوالي مارمل، شامل مرحله اول اين پروژه مي باشد.

به گفته مسولان ايجاد شبکه توزيعي برق در شهر دوشي جزو مرحله دوم پروژه اي است که کمپني فيشنر درسال دوم ديزاين خواهد کرد. محمد اسماعيل سر پرست وزارت انرژي وآب درمورد قرار داد دوم پروژه اي ياد شده اظهار داشت: " قرار داد دوم که ما امضا مي کنيم، عبارت از ديزاين يک تعداد بند هاي متوسط، کوچک، بزرگ ودستگاه هاي توليد برق است. مثلا برق خان آباد که 10.5 ميگاوات برق توليد خواهد کرد دوباره ساخته خواهد شد."

پروژه هاي مذکور به طورمجموعي حدود 57 مليون يورو هزينه برمي دارد که دولت آلمان آن را تمويل مي کند. به قول اسماعيل ديزاين کوکچه سفلي نيز درنظر است که با اکمال اين پروژه حدود 136 هزار هکتار زمين تحت آبياري قرار خواهند گرفت.

سرپرست وزارت انرژي وآب، پروژه اي کوکچه سفلي را مهم توصيف کرده اشاره نمود، مطالعات قبلي نشان مي دهد که اين پروژه اي حدود 40 ميگاوات برق توليد خواهد کرد.

به گفته او کمپني فيشنر سروي هاي ايتدايي روي کوکچه سفلي وکوکچه عليا انجام داده است واکنون وزارت انرژي وآب با کمپني فيشنر در حال گفت وگو است که پروژه هاي هردو کوکچه را نيز سروي وديزاين شود. بنابه اظهارات مسولان، تا پنج سال آينده اين کمپني 5 بند را سروي وديزاين خواهد کرد.

داکتر ابوي يکي از مسولان دفتر همآهنگي کمک هاي آلمان به افغانستان درخصوص پروژه هاي ياد شده به صداي آلمان گفت: "درچار چوکات همکاري هاي جمهوري فدرالي آلمان وجمهوري اسلامي افغانستان امروز قرار داد 12 مليوني را وزارت انرژي وآب با کمپني فيشنر به حيث مشاور امضا کرد که غير از برنامه هاي استراتيژيک حمايه انرژي آلمان درافغانستان ميباشد."

به گفته وي مجموع کمک هاي آلمان طي 5 سال آينده بالغ به 207 مليون يورو مي شود که اين کشور در بخش انرژي متعهد شده است.

امين بهراد، کابلويراستار:مبلغ

آگهی