کمک ها به مهاجرین: ″اردوی آلمان کمک های زیادی را انجام می دهد″ | مهاجرت به اروپا | DW | 02.11.2015
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مهاجرت به اروپا

کمک ها به مهاجرین: "اردوی آلمان کمک های زیادی را انجام می دهد"

هزاران سرباز اردوی آلمان فعلاٌ در جریان بحران پناهندگان کمک می کنند. راینر آرنولد یکی از سیاستمدران حزب سوسیال دموکرات آلمان می گوید این کمک ها می توانند بیشتر گردند. اما ماموریت این سربازان محدودیت هایی دارد.

دویچه وله: آقای آرنولد، در حال حاضر حدود 4.000 سرباز آماده کمک به پناهندگان اند. آیا این کمک ها کافی است؟ در بسیاری از شهر داری ها فقدان کمک ها در هر گوشه و هر بخش وجود دارد.

راینر آرنولد: اردو آلمان واقعا بسیار کمک می کند. در ساخت اقامتگاه ها و آماده ساختن جای خواب و هم در بخش ثبت نام در مراکز اولیه پذیرش و یا هم سربازان با بوس های اردو پناهجویان را انتقال می دهند. اما من رد نمی کنم که می تواند بیشتر از 4000 سرباز در این بخش کمک انجام دهند. هنوز در بالا بردن رقم سربازان برای کمک پناهجویان گنجایش داریم. شهرداری های می توانند برای دریافت این کمک ها درخواست بدهند. من یقین دارم که اگر گنجایش باشد اردو آلمان با علاقمندی کمک می کند.

دویچه وله: اردو آلمان همچنین در قشله های عسکری برای 30.000 پناهجو محل اقامت ایجاد کرده است. فکر می کنید که می تواند این رقم بیشتر گسترش پیدا کند؟


راینر آرنولد: در اینجا ما به یک نقطه می رسیم که امکانات زیادی در اختیار نداریم. جا های اند که دیگر تحت مدریت اردو نیستند و از طرف یک اداره دیگر مدریت می شوند. که این جا ها می تواند به راحتی در دسترس قرار بگیرند. اما مکان های اند که هنوز از طرف اردو و سربازان استفاده می شوند. در این مکان ها باید دیده شود که آیا ممکن است ساختمان ها را طوری از هم جدا ساخت که قسمتی آن مورد استفاده سربازان و بخشی هم مورد استفاده پناهجویان قرار گیرد. این مورد در همه جا نیست. من فکر می کنم که در این قسمت ما دست باز نداریم.

دویچه وله: سربازان در اداره فدرال مهاجرت و پناهندگان، که در آنجا درخواستی های پناهندگی مورد بررسی قرار می گیرد، مصروف کار اند. آیا این کار قانون اساسی را نقض نمی کند؟

راینر آرنولد: نه، اردو آلمان به اساس ماده 35 قانون اساسی ما می تواند در بخش اداری کمک برساند. پس در اینجا هنگامی که سربازان وظایف دفتری را انجام می دهند، هنوز در جمله کمک های اداری می آید. اردو آلمان اجازه به اجرا درآوردن قانون را ندارد، تحت هیچ شرایطی اجازه ندارد با استفاده از زور حاکمیت دولتی را در اجرا درآورد. اما اجازه دارد این اداره را کمک کند، طور مثال، در جمع آوری داده ها و کار در زمینه فن آوری ارتباطاتی و شمار زیادی دیگری از این قبیل کار ها را می تواند انجام دهد.

Euro Hawk Untersuchungsausschuss Rainer Arnold

راینر آرنولد، سخنگوی امور سیاست های دفاعی فراکسیون سوسیال دموکرات در پارلمان آلماندویچه وله: هنینگ اوته، کارشناس امور دفاعی از اتحاد دموکرات مسیحی، تقاضا کرده است تا اردو آلمان مرزها با اتریش و جمهوری چک را، به منظور جلوگیری از "انتقال کنترول نشده پناهندگان"، حفاظت کند. شما در مورد این خواست او چه فکر میکنید؟

راینر آرنولد: این کار تحت کمک های اداری قرار نمی گیرد وخلاف قانون اساسی ما است. وقتی که او می گوید: "مرز را باید حفاظت کرد"، پس به این معنی است در اینجا قانون باید در اجرا درآید - و این کار را اردو آلمان اجازه ندارد. اردو آلمان می تواند کمک های اداری طور مثال، آگاهی رسانی در بخش تخنیکی در اختیار قرار دهد. اما من فکر می کنم آقای اوته باید مراقب باشد و نباید راه حل های نادرست را ارائه کند. مرز های ما دیگر محافظت نمی شوند. ما باید اطمینان حاصل کنیم، افرادی که پناه می آورند به سرعت شناسایی و استقبال شوند. باید روشن گردد که این افرادی که به حیث پناهجو آمده اند، شانسی برای ماندن در آلمان را دارند و یا باید آلمان را دوباره ترک گویند. اما در اینجا پولیس فدرال و همچنین وزارت داخله کشور مسئولیت دارند. هیچ کس نمیتواند مانع این دو اداره گردد و هم ابزار کار را در دسترس شان دارند - همچنین می شود شمار پولیس ها برای اجرای این کار بلند برده شود.

دویچه وله: و کسانی که اجازه اقامت در آلمان را بدست نمی آورند با هوایپما های اردو آلمان دوباره به کشور های شان انتقال داده می شوند؟

راینر آرنولد: این یک کمبود ظرفیت هوایی نیست، مشکل واقعی در اینجا مسأله انتقال نیست. مشکل اینجاست که در قسمت خروج کسانیکه اجازه اقامت بدست نیاورند، بصورت جدی برخورد صورت نمی گیرد. از طرف دیگر وقتی تصمیم خروج این پناهجویان قاطع هم باشد، بعضاً فرد که باید اخراج گردد، مخفی می شود و نمی شود او را پیدا کرد. پیدا کردن این افراد کار سربازان اردو آلمان نیست. اجازه دهید من بسیار روشن بگویم: من نمی خواهم که سربازان در یک وضعیت پیچیده که ممکن از طریق اجبار این پناهجویان را اخراج کنند، درگیر باشند. این امر خلاف قانون اساسی است. اما من اینرا هم نمی خواهم ببینم که سربازان با انجام چنین کار های در گیر اند. برای اجرای چنین کاری این افراد به اردوی آلمان خدمت نمی کنند.

راینر آرنولد از سال 2002 سخنگوی امور سیاست های دفاعی فراکسیون سوسیال دموکرات (اس پی دی) در پارلمان این کشور است.

DW.COM

آگهی