کمک های زمستانی به عودت کنندگان دربلخ | افغانستان | DW | 06.12.2009
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

افغانستان

کمک های زمستانی به عودت کنندگان دربلخ

رياست عودت مهاجرين ولايت بلخ ،امروز برنامه توزيع کمک به مهاجريني را که امسال به اين ولايت عودت نموده اند، آغازکرد. اين کمک شامل شش قلم اجناس مورد نياز زمستان است.

default

بنابرگفته مسوولان اين برنامه درمزارشريف، براي هرخانواده که امسال ازخارج به وطن برگشته است، شش تخته کمپل، دوتخته ترپال، دوعدد بشکه آب و سه بوري ذغال سوخت توزيع مي شود.

اين برنامه مدت 3روز ادامه دارد و 800خانواده را تحت پوشش قرار مي دهد. اين کمک ازطرف کميسارياي عالي سازمان ملل متحد درامورپناهندگان، صورت گرفته است.

اين درحاليست که بنابرگزارشها ازديگرولايات افغانستان، شماري زيادي ازمهاجراني که برگشته بودند دوباره مهاجرشدند وشماري هم درحال مهاجرت اند. درعين حال بيشتر خانواده هايي که ازمهاجرت به وطن برگشته اند به علت نبود زمينه هاي کاردرفقر وبيکاري روزگارشان را سپري مي کنند.

Winter Hilfe für Flüchtlinge in Balkh

اين خانواده ها درکنار نيازمندي به مواد سوخت، به مواد خوراکي نيزضرورت دارند، اما رياست عودت مهاجرين بلخ تا حال در اين رابط برنامه اي ندارد.

عبدالصبور قادري، رييس عودت مهاجرين ولايت بلخ، مي گويد: "در اين رابط به وزرات مربوط و موسسات مختلف کمک دهنده پيشنهاد داده است و وعده کمک نيزبه رياست مربوط او داده شده است."

زهره يکي ازعودت کنندگاني است که مواد کمکي ازرياست عودت مهاجرين دريافت کرده است. او مي گويد: "دست شوهرم معلول است، کارنمي تواند. هيچ عايدي ديگري ندارم. ازدولت مي خواهم براي ما بيشتر توجه کند."

رييس عودت مهاجرين بلخ گفت: درچندسال اخيرتعداد15هزارخانواده ازخارج به اين ولايت برگشته اند، که آنها شامل کمک هاي رياست عودت مهاجرين نمي شوند، فقط کساني از اين کمک ها مستفيد مي شوند که درسال 2009(ميلادي) به وطن برگشته اند.

نبی اثیر، بلخ

ویراستار: یاسر

مطالب مرتبط

آگهی