کمک هاي آلمان به آسيب ديده هاي برما | آلمان و جهان | DW | 19.05.2008
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

کمک هاي آلمان به آسيب ديده هاي برما

اندرياس ديتريش سفير آلمان در برما با جمعي ديگر از ديپلومات ها به منطقۀ آسيب زدۀ رنگون سفر کرده است تا وضعيت را از نزديک مورد بررسي قرار دهد. اين سفر با موافقت ژيم نظامي برما صورت گرفته است.

زده مانده های سیلاب های نرگس در برما در حال انتظار برای کمک

زده مانده های سیلاب های "نرگس" در برما در حال انتظار برای کمک

نظر به اظهارات ديتريش، فعاليت امداد گران در دلتاي ايراودي در جنوب مينوار با جديت جاري است. او از وسعت و دامنۀ غير قابل تصور ويراني ها گزارش مي دهد: تمام منطقه زير آب شده است، سرک ها و خانه ها ويران شده اند و بخش بزرگي از جمعيت کشور در کمپ ها موقتي به سر مي برند. فعاليت هاي امداد رساني تا هنوز ناکافي هستند، اگر چه در اين ميان رژيم نظامي تلاش مي کند تا به وضعيت بهبودي بخشد. ديتريش سفير آلمان اظهار داشت:

"تصور من از پرواز امروزي در دلتا نشان مي دهد که در آنجا واقعا ً اقدامات وسيعي صورت مي گيرد. من شفاخانه ها و مکاتبي را ديده ام که پوشيده شد ه اند، در همه جا عمليه پاک سازي و فعاليت جاري است. اما اين طبعا ً نبايد پرده بر اين واقعيت کشد که نيازمندي و احتياج، بسيار دامنه دار است و ما امروز بيشتر در مناطقي سفر کرديم که در آنجا ها کمک هاي موثري رسيده است."

کمک کارکنان سازمان امدادی یوهانیتر در رنگون

کمک کارکنان سازمان امدادی یوهانیتر در رنگون

سفير آلمان اضافه کرد که باوجود آن مناطقي وسيعي وجود دارند که تا هنوز هيچ کمکي به آنجا ها نرسيده است. در اين جا ها آلمان در تلاش است که با رژيم نظامي به توافقي دست يابد که به آن وسيله کارشناسان و امداد گران آلماني در آن مناطق نيز بتوانند کمک برسانند. در اين ميان امداد گران بين المللي تا هنوز در رنگون گير مانده ا ند، اگر چه نظر به گزارش ديتريش عده اي از نيرو هاي کمکي در منطقه وجود دارند که از طرف مقامات ظاهرا ً پذيرفته شده اند.

در روز پنجشنبه و جمعه گذشته نخستين محموله هاي کمکي آلمان در ميدان هوايي رنگون رسيد. ديتريش در اين باره گفت:

"اين هوا پيما ها در اين جا تخليه شدند و مواد کمکي بلافاصله به همکاران ما مثل سازمان هاي مربوطۀ ملل متحد تحويل گرديد. ما مطمئن هستيم که اين کمک ها به زودي در اختيار نيازمندان در دلتا قرار مي گيرد."

در ميان کمک هاي آلمان دوازده تانک آب آشاميدني از طرف سازمان کمکي تختيکي و صليب سرخ آلمان وجود داشت که 60 هزار انسان روزانه از آن استفاده مي کنند. به همين ترتيب وسايل طبي و ادويه نيز شامل اين پرواز هاي کمکي اند که از طرف سازمان هاي امدادي مالتيزر انترنشنل، يوهانيتر و ارشي نوفا تهيه شده اند که نظر به گفته ديتريش به زودي در مناطق آسيب زده توزیع مي گردند. سفير آلمان از رسيدن درست کمک ها به نيازمندن با ا ين جملات اظهار خوش بيني کرد:

"تصور من اين است که کمک ها مطمئنا ً به نياز مندان مي رسد. به کمک ها نياز فوري احساس مي شود. در ا ين جا تعداد زيادي از اينجو هستند که از مدتي مشغول فعاليت هستند، به طور نمونه مالتيزر انترنشنل، امداد جهاني براي گرسنگان از آلمان که با نهاد هاي کاري برما مي توانند کمک ها را به جا هاي درست آن ها بر سانند."

توزیع کمک به اطفال در رنگون

توزیع کمک به اطفال در رنگون

وزارت خارجه آلمان مبلغ 600 هزار يورو را در اختيار پرواز هاي کمکي قرار داده است. به علاوه وزارت خارجه سازمان مالتيزر انترنشنل را براي تهيه پناهگاه براي قربانيان و سازمان کمک جهاني به گرسنگان را نيز کمک پولي مي نمايد.

در پهلوي اينجو هاي آلماني، حکومت آلمان نيز به سازمان هاي امدادي سازمان ملل متحد در فعاليت هاي امدادي آنها در برما کمک مي کند. حکومت آلمان تا کنون مبلغ چهار ميليون يورو را به حيث کمک فوري در اختيار قرار داده است. بنا بر گزارش وزارت خارجه کمک هاي ديگر نيز آماده شده است.

مطالب مرتبط

آگهی