کمک ایتالیا به برنامه تعلیمات ابتدایی و تساوی جنسیتی | گزارش های بازسازی | DW | 29.10.2014
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

گزارش های بازسازی

کمک ایتالیا به برنامه تعلیمات ابتدایی و تساوی جنسیتی

ایتالیا اعلام کرد که برنامه تعلیمات ابتدایی و تساوی جنسیتی وزارت معارف افغانستان را حمایت مالی می کند. این کشور 3 میلیون دالر به بودجه 132 میلیون دالری این برنامه کمک کرد که از جمله کمک های بلاعوض به افغانستان است.

سید حمیدالله، معین مالی و اداری وزارت معارف کمک های جامعه جهانی در گسترش و بهبود کیفیت آموزش و پروش در کشور را حیاتی تعریف کرده می گوید که از این پول در ولایت های غور، فراه، بادغیس و هرات استفاده خواهد شد.

برنامه تعلیمات ابتدایی و تساوی جنسیتی را وزارت معارف و اداره یونسیف باهم به پیش می برند. حمیدالله در مورد این برنامه که پنج ساله طرح شده است تصریح می دارد: «حدود 132 میلیون دالراز طریق این برنامه طی سالهای 2015 تا 2019 که از جمله 30 میلیون آن در طریق بودیجه داخلی اداره محترم یونیسیف و بقیه 102 میلیون آن از طریق تمویل کنندگان این اداره تدارک گردد».

همچنان با ایجاد 40 باب صنف درسی ابتدایی، 130 باب مراکز تعلیمات تسریعی از طریق این برنامه 800 طفل بین سنین 7 تا 9 ساله که 50درصد آنان را دختران تشکیل می دهند، بهره مند خواهند شد.

به قول مسئولان، به طور کلی می توان گفت که از این برنامه مجموعا 503 هزار متعلم و 11 هزار معلم در مناطق دوردست ولایت های یاد شده مستفید خواهند شد.

لوشیانو پیزوتی، سفیر ایتالیا در کابل می گوید "مهم این است که از طریق همین برنامه در چوکات مقدار کمک شده دولت ایتالیا در حدود 3400 طفلی مستفید می شوند که از مکتب بیرون مانده اند".

Leben im Krieg

هنوز هم دختران به حق تعلیم برابر با پسران دسترسی ندارند.

وی می افزاید: «ما همه می دانیم که افغانستان با گذشت یک دهه موفقیت بزرگی در سکتور آموزش و پرورش کسب کرده است. در سال 2001 کمتر از یک میلیون طفل به مکتب می رفتند؛ اما یک دهه بعد در سال 2012 این رقم به 8.3 میلیون طفل رسید و براساس تخمین های آخری این رقم به بیش از ده تا 11 میلیون طفل رسیده است».

آکیل آیر، نماینده یونیسف در افغانستان نیز می گوید که یونیسف متعهد است تا سال 2020 تمام اطفال افغانستان را به کمک دونرها و تمویل کنندگان بین المللی شامل مکتب سازد. وی تصریح می دارد: «این کمک ایتالیا زندگی هزاران دختر را تغییر خواهد داد، که هیج شانس برای آموختن رسمی ندارند و یا قادر نیستند مواد درسی مورد نیاز شان را فراهم کنند».

وی با ابراز تعهد درازمدت در برابر افغانستان می گوید که یونیسف تلاش خواهند کرد که رقم 102 میلیون دالری را از دونرها و شرکای کاری اش دریافت نماید.

هنوز هم در افغانستان در راستای تعلیم و تربیه، در خانواده ها و جامعه تفکیک جنسیتی وجود دارد و دختران از حق برابر تعلیم برخوردار نیستند. هر چند میزان مشارکت دختران در نهادهای تعلیمی از ابتدایی تا عالی به صورت چشمیگیری نسبت به یک دهه قبل افزایش یافته است.

DW.COM