کمک آلمان به قربانيان حادثه تا نكرها در كندز شروع شد | مجله حقوق بشر | DW | 06.02.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

مجله حقوق بشر

کمک آلمان به قربانيان حادثه تا نكرها در كندز شروع شد

خانم خورشيد ذكا عضوپيشين شوراي ولايتي كندز كه در تركيب هيآت توزيع اين مساعدتها شامل مي باشد، مي گويد كه براي قربانيان حادثه تانكرها از طرف دولت آلمان حدود شش مليون يورو در نظر گرفته شده است.

قربانيان حادثه تانكرها از اينكه تحت پوشش كمكهاي آلمان قرارمي گيرند، راضي به نظر مي رسند.

قربانيان حادثه تانكرها از اينكه تحت پوشش كمكهاي آلمان قرارمي گيرند، راضي به نظر مي رسند.

خانم ذکا مي گويد: اين پول صرف يكتعداد از پروژه هاي انكشافي مثل اعمار پرورشگاه ، مركز لبنيات وپروژه هاي مالداري مي گردد و يك مقدار پول نير نقدا به قربانيان پرداخته خواهد شد.

به قول افسر ارتباطي بخش سميك پي آر تي كندز جگرن كاستر ، يكهزارو دوصد بسته كمكي بصورت عاجل براي قربانيان مذكور توزيع خواهد شد. آقاي كاستر مي گويد: هدف ما تنها كمك به قربانيان نيست؛ بلكه ما مي خواهيم تا تمامي كساني را كه نيازمند كمك هستند ودر منطقه اي كه حادثه صورت گرفته زنده گي مي كنند، كمك نماييم.

مساعدت هاي دولت آلمان به قربانيان حادثه تانكرها پس از بحث هايي صورت مي گيرد كه از چند ماه بدينطرف ، بعضي حلقات سياسي در داخل افغا نستان وكشورآلمان را به خود مشغول داشته ودولتمردان آلمان نيز با جديت آنرا پيگيري نمودند. حالا قربانيان حادثه تانكرها به علاوه اينكه بسته هاي كمكي را دريافت مي كنند، به تعداد 120 تن نيز از طرف دولت آلمان بيمه شده اند كه گفته مي شود اطفال اين تعداد از افراد بصورت دوامدار تحت پرورش وسرپرزستي قرارخواهند داشت .

هم اكنون توزيع يك قسمت از كمكهاي عاجل براي قربانيان آغاز شده است. ولسوال چهاردره عبدالواحد عمرخيل مي گويد كه ازين كمكها هفت روستا در ولسوالي چهاردره وسه روستا در ولسوالي علي آباد بهره مند خواهند شد. كمكهاي عاجل شامل پنج تخته كمپل، روغن، گاز ونخود وبرنج مي گردد.

قربانيان حادثه تانكرها نيز از اينكه تحت پوشش كمكهاي آلمان قرارمي گيرند، راضي به نظر مي رسند. حالا اين احساس در آنها تقويت شده كه درد و آلام آنان از طرف جهانيان درك مي شود. محمد عسل باشنده روستاي عمرخيل ولسوالي چهاردره مي گويد كه از خانواده وي چهارنفر شهيد شده كه از هركدام ده تا دوازده تن باقيمانده كه به مواظبت وسرپرستي ضرورت دارند. حالا از اينكه كمك مي شوند، راضي هستند.

درست به تاريخ چهار سپتمبر سال 2009 ميلادي بود كه بمب افگن هاي ناتو بر دو تانكرتيل بردار در مربوطات روستاي عمرخيل ولسوالي چهاردره ولايت كندز كه توسط مخالفين مسلح دولت ربوده شده بود، حمله كردند. طي اين حمله كه گفته مي شود به دستور فرمانده عساكر آلماني در پي آرتي كندز صورت گرفت، بيش از شصت تن كه اكثرا افراد ملكي بودند، جان باختند. از آن پس تا اكنون بحث هاي زيادي درين مورد در داخل افغانستان ، دربين مردم و حلقات سياسي اين كشور ونيز دولت آلمان وجود داشته است. و تحقيقات گسترده اي نيز از طرف دولت هاي افغانستان وآلمان درين زمينه صورت گرفت.

عرضه كمكهاي اخير به قربانيان اين حادثه به گونه اي جبران خسارت از طرف دولت آلمان محسوب مي شود كه سبب خشنودي مردم شده است.

گزارشگر: محمد صا بر يوسفي

ويراستار: رسول رحيم

مطالب مرتبط

آگهی