کمکهاي شخصي به سيلابزدگان و بياعتمادي به حکومت پاکستان | آلمان و جهان | DW | 23.08.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

آلمان و جهان

کمکهاي شخصي به سيلابزدگان و بياعتمادي به حکومت پاکستان

فاجعه سيلابها تاهنوز در سرخط خبرها و گزارشهاي رسانههاي پاکستاني قرار دارد. رسانههاي پاکستاني مردم را به جمع آوري کمک براي قربانيان اين فاجعه نيز فرا ميخوانند.

کمک به سیلاب زدگان پاکستان

کمک به سیلاب زدگان پاکستان

يکي از فرستندههاي تلويزوني با واژههاي ”... گرسنه، بيخانمان و وحشت زده ..." تلاش ميکند احساس بينندگان خود را برانگيزاند تا آنها نيز در کمک به سيلزدگان سهم بگيرند.

به اين ترتيب، هر فرستنده تلويزيوني، بينندگان خود را به حواله كردن پول به آسيبديدگان سيلابها فرا ميخواند. در کنار جمع آوري کمک، تلويزيونها در تلاش جلب اعتماد کمکدهندگان هستند تا مردم مطمين شوند که کمکهاي شان به آسيبديدگان ميرسد. يكي از اين فرستندههاي تلويزيوني، به بينندگان خود وعده ميدهد که کمکها به صورت درست و شفاف به نيازمندان ميرسد: ”قربانيان را با اعانههاي سخاوتمندانه به صندوقهاي خاص كمكي مورد حمايت قرار دهيد. هر روپيه شما، با ارزش است”.

باوجود آن كه حكومت پاكستان، صندوقهاي جمع آوري پول را در همه جا تنظيم كرده است، اما اين تلاش بازتاب گسترده نيافته است. اين مساله ظاهرا بياعتمادي شديد پاكستانيها را نسبت به مقامهاي دولتي ميرساند كه نارساييهاي شان را در اين زمينه به اثبات رسانيده اند. اين شک و شبهه در ميان مردم وجود دارد که سياستمداران کشور با حيف و ميل پولها ثروت اندوزي کرده اند.

عمران خان، بازيگر ملي كركت پاكستان كه خود را يک شخصيت پاک سياسي وانمود ميکند، براي کمک به آسيبديدگان سيلابها صندوق خاصي را به وجود آورده است.

عمرا خان در تلويزيون اعلام كرد: ”بگذاريد تا با اين فاجعه مشتركا مقابله كنيم”.

عمران خان، تنها به دليل از خود گذشتگي، تبليغ نميكند. حزب او تحت عنوان”حركت براي عدالت” نفوذ سياسي ندارد. عمران خان ميتواند با جمع آوري کمک، براي حزبش محبويت کسب كند.

بعضی ها به صورت شخصی به سیلاب زدگان کمک می کنند

بعضی ها به صورت شخصی به سیلاب زدگان کمک می کنند

واقعيت اين است كه همه شهروندان عادي كشور، مانند دانشجويان، داكترها و مامورين دولتي، در قسمت جمعآوري کمک فعاليت ميكنند. در بسيار نقاط پاکستان، سازمانهاي کمک رسان پاكستاني، نهادهاي خصوصي غيردولتي يا خدمت گذاران دولتي، صندوقهايي را براي جمع آوري کمک به وجود آورده اند.

دو مرد در يك محله اسلام آباد، در نزديك يك قرار گاه پليس نشسته اند. آنها پول اعانه جمع آوري نكرده اند، بلكه دوشكها و خريطههايي كه در درون شان لباس و كفشها جمع آوري شده اند، در برابر شان قرار دارد.

يكي از آنها ميگويد: ”بيشتر اين كمكها را مردم غريب و بيچاره داده اند. اين لباسهاي كهنه را ثروتمندان نداده اند”.

بيش از دو هفته است كه پليس كمكهاي جمع آوري شده را به منطقه چارصده و نو شهره مناطق شمال غربي اسلام آباد، ارسال ميكنند و همكاران شان از آنجا، اين كمكها را به مناطق سيلزده ميفرستند.

تعداد زيادي از پاكستانيها، خويشاوندان نيازمند شان را نزد خود جا ميدهند. يك زميندار بزرگ از ايالت پنجاب، به حدود ۲۰۰ آسيبديده سيلابها پناه داده است. اما به گفته محمد ابراهيم، حكومت در قسمت كمك به شهروندانش كوتاه آمده است.

سبینه میتای/ مبلغویراستار: فرهمند

آگهی