کمسيون انتخابات پاکستان اصلاحات دموکراتيکي را به عمل درمي آورد | مجله حقوق بشر | DW | 24.05.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

مجله حقوق بشر

کمسيون انتخابات پاکستان اصلاحات دموکراتيکي را به عمل درمي آورد

يک مقام کميسيون انتخابات پاکستان به روز دوشنبه گفته است که اين کمسيون به منظور تحکيم دموکراسي وازبين بردن آشوب ونا آراميها درنظر دارد براي نخستين بار اصلاحات گسترده اي را به عمل درآورد.

اصلاحات اخیر پارلمان درمورد قانون اساسی پاکستان، اختیارات رئیس جمهور آصف علی زرداری را کاهش داده وزمینه ای برای آوردن اصلاحات انتخاباتی شده است

اصلاحات اخیر پارلمان درمورد قانون اساسی پاکستان، اختیارات رئیس جمهور آصف علی زرداری را کاهش داده وزمینه ای برای آوردن اصلاحات انتخاباتی شده است

ايالات متحده امريکا جهت پيشبرد مبارزه عليه پيکارجويي اسلامگرا و حفاظت ازمنافع آن کشور، خواهان ثبات سياسي پاکستان است.

محمد افضل دبير مشترک کمسيون انتخابات پاکستان گفته است که دراين ارتباط با احزاب سياسي ورسانه ها مشورتهايي صورت گرفته است تا شفافيت درانتخابات به وجود آمده واز انحصار طلبي جلوگيري شود.

افضل گفته است:« اين اصلاحات براي تقويت دموکراسي وثبات صورت مي گيرد».

افضل افزوده است که کمسيون مي خواهد ازمشکلاتي مانند تقلب در اوراق رايدهي جلوگيري کند تا جايي براي شکايت احزاب مخالف حکومت باقي نماند. او اين تغييرات را بنيادي خوانده است.

اين اصلاحات خواهد توانست يک جو سياسي باثبات به وجود آورد ومبارزه رهبران پاکستان را عليه جنگجويان خودي درپاکستان سرعت بخشد.

قراراست انتخابات آينده درپاکستان درسال 2013 برگزارشود.

اقدامات کمسيون انتخابات پاکستان مبتني براصلاحات قانوني اي است که اخيراً درمورد تعيين رئيس واعضاي کمسيون انتخابات ازجانب پارلمان آن کشور تصويب شده است.

مطابق به سيستم جديد ، رئيس کمسيون انتخابات پاکستان با سفارش کميته پارلماني اي متشکل از اعضاي ائتلاف حکومتي حاکم واحزاب مخالف انتخاب مي شود. درگذشته رئيس جمهور پاکستان مستقيماً رئيس واعضاي کميسيون انتخابات پاکستان را تعيين مي کرد.

مطابق به اين برنامه ستراتژيک ، کمسيون انتخابات پاکستان چنان اصلاحات حقوقي وقانوني را به راه مي اندازد تا روند انتخابات را تقويت کرده وهرگونه « اختلافي» را ازميان بردارد.

همچنان هدف ديگر اين اصلاحات آن است تا رايدهندگان بصورت جامع نام نويسي شوند وانتخابات بطور دقيق وقابل اعتمادي به راه افتد.

درسال 2008 سازمان ديده بان حقوق بشر، کمسيون انتخابات پاکستان را متهم ساخت که نتوانسته است کاري درمقابل بي نظيميها به شمول بازداشتها وبدرفتاريها با نامزدان نيروهاي مخالف حکومت انجام دهد.

اخيراً پارلمان پاکستان يک سلسله اصلاحات درقانون اساسي آن کشور آورده است که برمبناي آن قدرتهاي عمده آصف علي زرداري رئيس جمهور پاکستان را حذف کرده وآن را به نخست وزير وپارلمان انتقال داده است.

اين اصلاحات بايد به نحوي عمل کند که بسياري منتقدان زرداي را خلع سلاح کرده وبه ثبات سياسي پاکستان کمک کند.

رويتر/ رسول رحيم

آگهی