کمبود پول های کمکی برای پناهندگان سوریه | آلمان و جهان | DW | 19.12.2014
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

کمبود پول های کمکی برای پناهندگان سوریه

میلیون ها سوریایی در حال فرار اند، اما امکانات مالی برای ارائه کمک به آنها، تنها تا اواسط ماه جنوری 2015 بسنده است. در برلین، مقامات سازمان ملل متحد شدیداً خواستار کمک های مالی بیشتری از سوی جامعه بین المللی اند.

والری آموس هماهنگ کننده کمک های اضطراری سازمان ملل متحد، یک فلم ودیویی کوتاه را در کنفرانس کمک کنندگان بین المللی برای سوریه در برلین، پایتخت آلمان روز پنج شنبه (2014/12/18) با خود آورده بود: جاده ها و مکاتب بمباران شده، شهر های که تنها خیمه ها در آن به چشم می خورند و یک پسر که با دقت به کمره نگاه می کند، در این فلم دیده می شدند. این فلم پیام روشنی دارد: پناهندگان سوریایی به کمک های بیشتر و فوری بشر دوستانه نیاز دارند. به گفته سازمان ملل متحد، بیش از 12 میلیون نفر در داخل سوریه نیازمند کمک از خارج کشور اند و 4،3 میلیون پناهنده که در کشورهای همسایه پناه داده شده اند انتظار این کمک ها را می کشند. آموس می گوید در خود سوریه تقریبا 75 درصد مردم در فقر زندگی می کردند. «میلیون ها نفر بدون برق و آب پاک آشامیدنی زندگی می کنند، اقتصاد کشور تقریباً به طور کامل فروپاشیده است.

با این حال، کمک های مالی که جامعه بین المللی برای سوریه تخصیص داده است، به قول گیرد مولر وزیر توسعه و همکاری های انکشافی آلمان تنها تا ماه جنوری سال 2015 کافی است. او گفت که اجازه ندارد و نباید که اطفال سوریایی در منطقه از گرسنگی جان بدهند به دلیل اینکه برنامه تغذیه سازمان ملل متحد، پول کافی در اختیار ندارد، تا به این اطفال کمک کند. هر ماه سازمان های امدادرسانی باید از جامعه بین المللی تقاضای کمک کنند. مولر می گوید که "این غیر قابل قبول است." بنابراین حکومت فدرال آلمان و سازمان های ملل متحد از جامعه بین المللی برای تأمین مالی دو طرح کمک های عاجل و اضطراری به منظور ارائه کمک های دراز مدت از سال آینده به سوریه و حمایت کشورهای همسایه آن، تقاضا کرده اند تا پول کافی در اختیار قرار دهد. برای این امر بر اساس ارقام سازمان ملل متحد، به 6،7 میلیارد یورو نیاز می رود.

همسایه های سوریه در برابر چالش بزرگ قرار دارند

Syrische Flüchtlinge in einem Flüchtlingslager im Libanon

فرا رسیدن زمستان و فقدان امکانات وضع پناهجویان سوریایی را دشوار تر می گرداند

طرح کمک های فعلی در قدم اول رفع نیازمندی های بشردوستانه را در داخل سوریه در نظر دارد. در داخل سوریه نیازمندهای اولیه 12،2 میلیون نفر، از جمله مراقبت های صحی، مواد غذایی و آموزش و پرورش باید رفع شود. برای این کار بر اساس معلومات سازمان ملل متحد 2،3 میلیارد یورو نیاز است. به گفتۀ سازمان ملل متحد با "طرح واکنش سوریه" باید تضمین گردد که شمار کمتری از سوریایی ها از کشور شان فراری شوند.

کشورهای همسایه سوریه، به ویژه مصر، اردن، عراق، ترکیه و لبنان، بر اساس گزارش سازمان ملل متحد، 4،3 میلیون پناهنده از سوریه را پذیرفته اند، و این حد اعظمی توانایی پذیرش آنهاست. به همین دلیل در طرح دوم بنام "طرح پناهندگان منطقه یی و بلند بردن توانایی"، 4،4 میلیارد یور و برای حمایت کشورهای همسایه در نظر گرفته شده است. بر این اساس، کمک های پناهندگان باید بیشتر با پروژه های توسعه یی در کشورهای میزبان ارتباط داده شوند. علاوه بر پناهندگان مناطق محلی در شهرهای بزرگ و کوچک که از ناحیه پناهندگان متأثر اند، باید حمایت بدست بیاورند.

"سرازیر شدن سیل پناهندگان تهدیدی برای تمام منطقه است"

مازن التال سفیر اردن در آلمان می گوید که نیاز شدید به این کمک می رود. او اضافه کرده گفت: «اگر جامعه بین المللی بودجه مالی کمک ها را افزیش نبخشد، احتمالاً ما نخواهیم توانست کمک های فعلی ما را برای پناهندگان حفظ کنیم». همچنین، علی سیندی وزیر برنامه ریزی حکومت منطقه ای کردها خواستار کمک های بیشتر و فوری است. او می گوید که در برخی از مناطق، جمعیت تقریباً دو برابر شده است. در نهایت هجوم زیادی پناهندگان به توسعه تمام منطقه می تواند ضرر وارد کند.

ژان ایگلند دبیر کل شورای پناهندگان ناروی در مورد چنین ابراز نظر کرده است: «ما فعلاً شاهد بزرگترین و بی رحمانه ترین مهاجرت ها در چند دهه اخیر هستیم." او اضافه می کند که حکومات و پارلمان های کشور ها باید درک کنند که بحران فعلی سوریه به یک مرحله رسیده است که نمی توان آنرا با بودجه موجود برای کمک های توسعه یی تحت پوشش قرار داد. بر اساس این وضعیت استثنایی، جامعه بین المللی باید به همین دلیل نیز "کمک های استثنایی" فراهم کند. اینکه جامعه بین المللی به این درخواست عاجل چه واکنشی از خود نشان می دهد، فعلاً معلوم نیست. هنوز کشور های پول دهنده تعهدات دقیقی برای طرح اضطراری جدید انجام نداده اند.

DW.COM

آگهی