کمبود آب آشامدنی صحی در ولسوالی شولگره | گزارش های بازسازی | DW | 28.06.2012
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

گزارش های بازسازی

کمبود آب آشامدنی صحی در ولسوالی شولگره

یکی از مشکلات مهم سرتاسری در افغانستان، کمبود آب آشامیدنی صحی است. این امر باعث پیدایش و شیوع امراض کشنده می شود. به طور نمونه 70 درصد باشندگان ولسوالی شولگره ولایت بلخ از دسترسی به آب پاک صحی محروم هستند.

70درصد باشندگان ولسوالی شولگره ولایت بلخ به آب پاک صحی دسترسی ندارند. اکثرباشندگان این ولسوالی از آب دریا که آلوده است استفاده می کنند و این امر باعث شیوع بیماری در میان آنها می گردد. آنها از مقامات مسوول تقاضا دارند که به رفع مشکلات شان در این بخش توجه نمایند. علی اکبر، باشنده قریه کمر سای ولسوالی شولگره درمورد مشکلات ازناحیه عدم دسترسی ساکنین قریه شان به آب پاک می گوید:

"قریه ما نسبت به سطح دریا بلند است، به عمق 50 مترحفر چاه، آب به دست می یاید؛ مردم توان اقتصادی این کار را ندارند،از این جهت ناگزیر اند که از آب دریا استفاده کنند. به طوری که آب دریا را دریک ظرف می گذارند، بعد ازته نشین شدن کثافات ازآن استفاده می کنند و از اینکه این صحی نیست باعث امراض مختلف مانند کولرا، سنگ گرده وغیره می گردد. ما ازمراجع ذیربط می خواهیم که چاه های عمیق حفر کنند و سیستم آب رسانی برای ما بسازند تا کودکان ما ازآب صحی استفاده نمایند."

مسوولان درولسوالی شولگره به مشکلات مردم ازناحیه عدم دسترسی شان به آب صحی اعتراف می کنند و می گویند برنامه هایی برای رفع این مشکل روی دست گرفته اند. محمد ابراهیم یعقوبی، ولسوال شولگره دراین مورد می گوید:

"75درصد باشندگان این ولسوالی به آب صحی دسترسی ندارند و از آب های غیر صحی استفاده می کنند. من با تفاهم ولایت در پروژه های انکشافی سال 1391 برای این ولسوالی، آب رسانی برای 20 قریه را درنظر گرفته ام."

ولسوال شولگره افزود کار در این عرصه عملاً به کمک وزارت انکشاف دهات آغازشده و قرار است تعداد 60 حلقه چاه نیمه عمیق درمربوطات این ولسوالی حفرگردد. او همچنان علاوه نمود که جهت ایجاد زمینه های کار برای بیکاران در این ولسوالی قرار است امسال بیشتراز30 پروژه را دربخش های مختلف دراین ولسوالی تطبیق گردد.

نبی اثیر، بلخ
ویراستار:مبلغ

آگهی