کلينتون دراجلاس وزراي خارجه مربيان بيشتري براي ارتش وپليس افغانستان تقاضا مي کند. | آلمان و جهان | DW | 22.04.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

آلمان و جهان

کلينتون دراجلاس وزراي خارجه مربيان بيشتري براي ارتش وپليس افغانستان تقاضا مي کند.

هيلاري کلينتون وزيرخارجه ايالات متحده امريکا براي مذاکره با وزراي خارجه ناتو درمورد نقش آنها دردفاع اتومي و تهيه مربيان بيشتر براي ارتش افغانستان به تالين پايتخت استونيا رسيد.

راسموسن دبیرکل ناتو دراین همایش وزرای خارجه کشورهای عضو پیمان اتلانتیک شمالی دراستونیا، 420 مربی دیگرارتش وپلیس برای افغانستان تقاضا کرد

راسموسن دبیرکل ناتو دراین همایش وزرای خارجه کشورهای عضو پیمان اتلانتیک شمالی دراستونیا، 420 مربی دیگرارتش وپلیس برای افغانستان تقاضا کرد

يک مقام ارشد وزارت خارجه ايالات متحده امريکا درارتباط با سفرخانم کلينتون به استونيا گفته است که ايالات متحده امريکا خواهان آنست که « متحدين بسيار با کفايت و موافق با جريان واقعيات » داشته باشد.

اين مقام که نخواسته است از او نام برده شود همچنان افزوده است که کلينتون به هنگام صرف نان شب با سايروزراي خارجه ناتو مي کوشد به ضمانت ايالات متحده امريکا تلاشهايي را جهت کاهش دادن به سلاحهاي اتومي وهمچنان مهارزدن « سلاحهاي ستراتژيک غيراتومي ناتو» با همکاري همتايانش درکشورهاي ناتو به راه اندازد.

اما آلمان ، بلجيم وچندين کشور ديگرقصد دارند که ازايالات متحده امريکا تقاضا کنند تا سلاحهاي اتومي تاکتيکي اش را ازاروپا بيرون بکشد. اين چيزي است که ايالات متحده امريکا درمورد آن بي ميل است.

يک مقام ديگر ناتو گفته است که ازسال 1990 بدينسو اين نخستين مذاکرات واقعي ناتو درمورد سياست اتومي مي باشد.

تا حال ارقام رسمي اي درمورد سلاحهاي اتومي ايالات متحده امريکا که در اروپا منتشرمي باشند، انتشارنيافته است، اما فکرمي شود که حدود 240 سلاح اتومي آن کشور در بلجيم، ايتاليا، آلمان ، هالند وترکيه جا گزين شده باشند.

اين مقام ارشد ايالات متحده امريکا ازموقف بوسنيا براي اعزام 100 سرباز به افغانستان وموافقت براي ارسال مهمات وسلاحهاي بيشتر ستايش کرده است. بوسنيا کشوري است که «عضويت برنامه عمل» درناتو را دارد.

دراجلاس روزشنبه روي همکاري با روسيه مذاکره مي شود. هرچند کدام مقام روسي دراين مذاکره کشورهاي عضو ناتو براي جنگ عليه طالبان و سازمان تروريستي القاعده درافغانستان شرکت نمي کند.

همچنان درنظر است که کلينتون با زلمي رسول وزيرخارجه افغانستان نيز مذاکره کند.

اندرز فو راسموسن دبيرکل ناتو از کشورهاي عضو تقاضا کرده است تا 450 مربي ديگر براي نيروهاي نظامي وپليس افغانستان تهيه کنند تا آنها خود قادر گرداند مسووليتهاي امنيتي شان را بردوش گيرند.

راسموسن گفته است:« ما 450 مربي کمتر داريم. اين نسبتاً تعداد کمي است. اما اين آموزگاران تاثيربزرگي دارند».

راسموسن همچنان افزوده است که وزاراي خارجه مي خواهند درمورد « اصول وچهارچوب تصميمي گيري» براي وظايف امنيتي اي که ناتو ونيروهاي زيرفرماندهي ايالات متحده امريکا به خود افغانها واگذار شوند، توافقي به عمل آورند.

ناتو فرماندهي يک نيروي 90 هزار نفري را درافغانستان دارد که درآن سربازان حدود 40 کشور شرکت دارند. هدف اين نيروها برگرداندن ثباتت وبرقراري دموکراسي درافغانستان کشوري است که درگير شورشگري است.

فرانس پرس/ رسول رحيم

ويراستار: حسين مبلغ

آگهی