کليساي پروتستان آلمان خواهان بيرون کشيدن سربازان آلماني ازافغانستان است | آلمان و جهان | DW | 24.12.2009
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

آلمان و جهان

کليساي پروتستان آلمان خواهان بيرون کشيدن سربازان آلماني ازافغانستان است

خانم مارگوت كيسمان ریيس كليساى پروتستانت آلمان، از حكومت كشورش يك طرح جامع و منظم را براي خروج نيروهاي نظامى آلمان از افغانستان تقاضا كرده است۰

مارگوت كيسمان، ریيس كليساى پروتستانت آلمان

مارگوت كيسمان، ریيس كليساى پروتستانت آلمان

كيسمان در مصاحبه اش با روزنامه "هانوويرشه الگيماينه تسايتونگ" چاپ شهر هانوور، گفت: حتى با در نظرداشت نهايى ترين تعابير كليساى پروتستانت، جنگ افغانستان به شكل فعلى آن موجه و مستدل نيست۰ خانم كيسمان، كه در عين حال سراسقف حوزه كليساى پروتستانت ايالت نيدرزاكسين نيز مي باشد، پايان هرچه زودتر، اما سنجيده شده جنگ افغانستان را تقاضا كرد۰

مارگوت كيسمان در مقابل اين سؤال، كه آيا طالبان به مساعى در راه مذاكرات و حل غير نظامى معضله افغانستان نرمش پذيرى نشان خواهند داد، خاطر نشان ساخت: بحران افغانستان تنها بوسيله زور اسلحه برطرف شده نمي تواند۰

رهبر كليساى بزرگ پروتستانت آلمان افزود: جاى بس افسوس و يأس است، كه بازهم به نيروي نظامى نسبت به همه امكانات ديگر ارجحيت و حق تقدم داده شده است۰ خانم كيسمان دراين زمينه گفت: بطور مثال بايد شبكه هاى قاچاق اسلحه و مواد مخدر بحيث تمويل كننده تروريزم، متلاشى ساخته شوند۰ همچنان بايد جرئت صحبت با طالبان پيدا شود۰ قابل يادآورى است، آمادگى و پذيرش مردم افغانستان را براى يك آغاز نوين تنها مي توان با وسائل صلح آميز بدست آورد۰

مارگوت كيسمان از حضور و فعاليت پرستاران رواني کليسايي براى نيروهاي نظامى آلمان در افغانستان اظهار خوشى كرد، كه به سربازان رسيدگى مي نمايند، نه به مفهوم تأييد جنگ، بلكه براى همراهي و رسيدگى به سربازان و آسيب ديدگان جنگ۰

كيسمان در مقاله اش بمناسبت حلول عيد ميلاد حضرت مسيح كه در "نويه پريسه" به نشر رسيد، خاطر نشان ساخته است: صلح بحيث عاليترين پيغام عيسى بن مريم هنوز هم در همه جای جهان تحقق نپذيرفته و تنها از پايان جنگ عمومى دوم، يعنى فقط در ظرف ۶۵ سال تا حال، جهان شاهد بيشتر از ۲۳۰ جنگ بوده است و با وجود آن جنگ هنوز هم زيبا جلوه داده مي شود۰ آنچه را كه امروز در افغانستان جارى مي باشد، به هيچوجه نمي توان خوب جلوه داد: در افغانستان جنگ با همه زور و ظلم و بي عدالتيهاى خود حكمفرما مي باشد۰ كيسمان گفت: آرزوى من تقدم تقويه بازسازى در بخشهاى ملكيست۰ زعيم كليساى پروتستانت آلمان هشدار داد: جنگ و زور نبايد هرگز شكل عادى را بخود بگيرند۰

فرانس پرس/ عبدالمجيد ملک

ويراستار: سيد روح الله ياسر

آگهی