کشيشي که مي خواست قران کريم را بسوزاند به نيويارک پرواز کرده است | آلمان و جهان | DW | 11.09.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

آلمان و جهان

کشيشي که مي خواست قران کريم را بسوزاند به نيويارک پرواز کرده است

آن کشيش فلورايدايي درآمريکا که مي خواست قران کريم را بسوزاند گفته است که دربدل تغيير محل اعمارمسجدي درنيويارک، ازتصميمش منصرف شده است وخودش به نيويارک پرواز کرده است.

تیری جونز کشیش پروتستانت فلوریدایی و امام محمد مصری ، پیش نماز یکی ازمراکز اسلامی درفلوریدا

تیری جونز کشیش پروتستانت فلوریدایی و امام محمد مصری ، پیش نماز یکی ازمراکز اسلامی درفلوریدا

رفقاي تيري جونز کشيش يک حلقه محدود پروتستانت ها در "گينز ويلي " واقع درايالت فلوريداي امريکا گفته اند که او به روز جمعه عازم نيويارک شده است. جونز درنظردارد با فيصل عبدالروف امام مسلماني که مي خواهد يک مرکز فرهنگي اسلامي را نزديک به محل مرکز تجارت جهاني تخريب شده درنيويارک بنا بگذارد، مذاکره کند. مرکز تجارت جهاني براثرحمله تروريستي يازدهم سپتمبر سال 2001 درنيويارک تخريب شد.

" کي . اِي .پاول" يک دوست تيري جونزکشيشي که طرح سوختاندن قرآنکريم کتاب مقدس مسلمانان جهان را داشته است گفته است: " کشيش جونز ديگر درگينزويلي نيست. او به نيويارک پرواز کرده است وخودم پول تکتش را پرداخته ام واتاقي را براي امشب او درنيويارک ريزرو کرده ام ".

تيري جونز به روز پنجشنبه گفته بود که طرحش را براي سوختاندن نسخه هاي ازقران کريم پس از آن به تعويق انداخت که وعده به دست آورد ، مرکز اسلامي اي که قرار است نزديک به " گروند زيرو" درنيويارک ساخته شود ، به جاي ديگر انتقال داه مي شود.

تيروي جونز گفته است به نيويارک پروازمي کند وانتظار دارد به روز شنبه با فيصل عبدالروف دراين مورد مذاکره کند.

اما فيصل عبدالروف وکساني ديگري که درساختمان مرکز فرهنگي اسلامي نزديک به " گروند زيرو" دست اندرکاراند گفته اند که معامله اي درکارنيست و با تيري جونز وعده ملاقات ندارند.

معلوم نيست که تيري جونز به روزجمعه با عبدالروف وهمکارانش درتماس بوده است ويا نه؟

طرح تيري جونز که نسخه هاي ازقرانکريم کتاب مقدس مسلمانان جهان را بسوزاند اعتراضاتي را در درون ايالات متحده امريکا و خارج ازآن کشور دامن زد. مسلمانان عليه اين اعلام از اندونيزيا تا افغانستان اعتراض کردند.

بارک اوباما رئيس جمهور و رابرت گيتس وزيردفاع ايالات متحده امريکا گفته اند که اين اقدام تيري جونز حيات سربازان امريکايي را که درکشورهاي اسلامي مستقراند با خطرمواجه ساخته واصول قبول شده ايالات متحده امريکا براي روا داري وتسامح مذهبي را کم بها مي دهد.

فرانس پرس / رسول رحيم

آگهی