کشورهای اتحادیه اروپا روند فرستادن پناهجویان به یونان را آغاز می کنند | مهاجرت به اروپا | DW | 08.08.2017
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مهاجرت به اروپا

کشورهای اتحادیه اروپا روند فرستادن پناهجویان به یونان را آغاز می کنند

کشورهای عضو اتحادیه اروپا روند بازگشت پناهجویانی را که در پنج ماه گذشته از طریق یونان به این کشورها آمده اند، آغاز می کنند. قرار است درخواست های پناهندگی آنها در یونان به بررسی گرفته شود.

کمیسیون اتحادیه اروپا از آغاز فرستادن پناهجویانی که در پنج ماه اخیر از طریق یونان وارد کشورهای عضو این اتحادیه شده اند، به آتن خبر می دهد. این اقدام در چوکات معاهده دوبلین صورت می گیرد. بر اساس معاهده "دوبلین"، پرونده پناهجویان در همان کشور اروپایی که برای بار نخست قدم گذاشته اند باید به بررسی گرفته شود. اما این اصل به دلیل موج مهاجرت ها از سال ۲۰۱۵ به بعد به حالت تعلیق درآمده بود.

کمیسیون اتحادیه اروپا گفته است که شماری از کشورهای عضو این اتحادیه درخواست کرده اند که مهاجرین به یونان بازگشت داده شوند، اما آتن باید اطمینان بدهد که امکانات مناسب برای رسیدگی به این پناهجویان را در اختیار دارد.

سخنگوی کمیسیون اتحادیه اروپا گفت: «از سرگیری این روند در ماه دسمبر معرفی مجدد گردید، اما این به معنی از سرگیری کامل نبوده بلکه یک روند تدریجی می باشد.»

یونان تعداد کم پناهجویان را از دیگر کشورهای اروپایی پس می‌گیرد

مقام های برخی از کشورهای اروپایی همواره بر اجرایی شدن اصول دوبلین پافشاری می کنند. براساس قاعده دوبلین، هر کشوری که پناهجو برای نخستین بار از طریق آن وارد اتحادیه اروپا می‌شود، مسئول رسیدگی به درخواست پناهندگی اوست.

اما لوانیس موزالاس وزیر امور مهاجرین یونان در گفتگو با شبکه یونانی «اسکای» گفته است که کشورش قصد دارد رقم بسیار اندکی از مهاجرین را از آلمان و سایر کشورهای اروپایی پس بگیرد. موزالاس گفت: «رقم این مهاجرین بسیار کم خواهد بود. ما می خواهیم تنها یک رقم سمبولیک از مهاجرین را بپذیریم».

او گفت که در چوکات تعهدات کشورهای عضو اتحادیه اروپا، مکلف است که این پناهجویان را پس بگیرد. با وجود این، او این گزارش‌ها را که قرار است یونان هزاران مهاجر را از آلمان پس بگیرد، رد کرد.

از چندین سال به این طرف، یونان همسان با ایتالیا توقفگاه اصلی قایق های پناهجویانی است که می توانند از طریق مدیترانه خود را به اروپا برسانند. در سال های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ روزانه هزاران مهاجر وارد یونان می شدند. بسیاری این افراد به گونه مثال با استفاده از مسیر بالقان برای رسیدن به کشورهای غرب اروپا به سفر خود ادامه می دادند.

در ماه مارچ سال ۲۰۱۶ در نتیجه توافقات انجام شده میان اتحادیه اروپا و ترکیه از هجوم پناهجویان جلوگیری به عمل آمد. لوانیس موزالاس گفته است که در حال حاضر، وضعیت در جزیره اژه به گونه نسبی رو به بهبودی نهاده است.

او اظهار داشته است که در شرایط کنونی روزانه حدود هشتاد تن از طریق ترکیه وارد جزایر یونان می شوند. مهاجرین و پناهجویانی که از طریق ترکیه به جزیره اژه می رسند در صورت عدم پذیرش در یونان، دوباره به ترکیه فرستاده خواهند شد. از سال گذشته به این طرف بخش های بیشتر مسیر بالقان مسدود باقی مانده است.

DW.COM

آگهی