کشورهاچگونه مي توانند با بلند رفتن قيمتهاي مواد غذايي مبارزه بکنند | آلمان و جهان | DW | 04.07.2008
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

کشورهاچگونه مي توانند با بلند رفتن قيمتهاي مواد غذايي مبارزه بکنند

ازنگاه ميشل بارنيه وزير زراعت فرانسه ،فايق آمدن بر مشکلات گراني مواد غذايي بصورت دوامدار، نه با آزاد گذاشتن افراطي بازار هاي داخلي براي محصولات زراعتي و نه با بستن اين بازار ها بروي ديگران، ممکن است.

چه کسانی مسوول سرنوشت این کودکان گرسنه وبیگناه اند

چه کسانی مسوول سرنوشت این کودکان گرسنه وبیگناه اند

اين کلمات را ميشل بارنيه وزير زراعت فرانسه، که در حال حاضر رييس شوراي وزراي زراعت اتحاديۀ اروپا است، اظهار داشته است. وي گفته است که قيمت مواد غذايي تنها زماني ميتواند اندکي دوباره کاهش يابد که توليد بيشتر گردد. ژاک دييوف رييس سازمان غذايي جهاني درين رابطه گفت که براي اين کار کشور هاي غني زراعتي در نيمکرۀ شمالي بايد با کشور هاي فقير نيمکرۀ جنوبي هرچه زودتر پيمان هاي همکاري ببندند.

منظور ميشل بارنيه وزير زراعت فرانسه اين بود که اتحاديۀ اروپا با سياست موجود زراعتي خود ميتواند نمونۀ خوبي براي افريقا، آسيا و يا امريکاي لاتين باشد.اوبراين نظراست که :"ما براي تغذيۀ اروپا روي يک سياست مشترک به توافق رسيده ايم. اين سياست بر مبناي همکاري و اعتماد استوار است. چنين نظام منطقوي بايد در قاره هاي ديگر هم بر مبناي همکاري متقابل ايجاد گردد."

دهقانان اتراپردیش هند نیز قربانی زراعت برای تولید الکلهایی اند که برای تولید انرژی به کارگرفته می شوند

دهقانان اتراپردیش هند نیز قربانی زراعت برای تولید الکلهایی اند که برای تولید انرژی به کارگرفته می شوند

ژاک دييوف رييس سازمان غذايي جهان شاکي است که سهم زراعت در کمک هاي انکشافي طي سي سال اخير به شدت کاهش يافته است. وي افزود که سکتور زراعتي به پول و سرمايه گذاري بيشتر نياز دارد. دييوف همچنان گفت که کشور هاي رو به انکشاف عرصۀ زراعت خود را از نگاه مادي کمتر تقويه ميکنند.

لوئي ميشل کميسار اتحاديۀ اروپا براي کمک هاي انکشافي از حکومت هاي کشور هاي رو به انکشاف خواست تا زارعان خود را بيشتر کمک کنند. به گفتۀ وي آنها به راه هاي بهتر مواصلاتي و ظرفيت هاي بيشتر براي ذخيره مواد مورد نياز دارند. ماريان فيشر بويل کميسار اتحاديۀ اروپا براي زراعت يک مجموعۀ کمک ها را به کشور هاي روبه انکشاف پيشنهاد کرد:وي گفت :"ما ميخواهيم آنها را کمک پولي کنيم تا بتوانند تخم بذري و کود کيميايي بخرند. به اين ترتيب آنها ميتوانند مردم خود را تغذيه کنند و اميدوارم که از فرار آنها به شهر هاي ديگر، که در آن هيچ آينده اي ندارند، جلوگيري کنند."

مقدار کمک هاي مالي قرار است در هفتۀ آينده اعلام گردد. به اساس تخمين اتحاديۀ اروپا تقريباً 860 ميليون انسان شديداً با مشکل گرسنگي روبرو اند. ژاک دييوف ميگويد که در سال گذشته، به دليل بلند رفتن قيمتهاي غله جات و مواد اوليۀ غذايي، 50 ميليون ديگر هم به اين رقم علاوه شده است.

درکشورهای مانند افغانستان با سرمایه گذاری اندک دربخش زراعت وآبیاری به مشکل می توان انتظاربهبود اوضاع را داشت

درکشورهای مانند افغانستان با سرمایه گذاری اندک دربخش زراعت وآبیاری به مشکل می توان انتظاربهبود اوضاع را داشت

لوئي ميشل، کميسار اتحاديۀ اروپا براي کمک هاي انکشافي، ايجاد يک صندوق جديد تعاوني را بيهوده خوانده و ميگويد که چنين چيزي در چارچوب برنامۀ تغذيۀ جهاني ملل متحد و سازمان غذايي جهاني موجود است. به نظر وي برنامه هاي تعاوني براي هر کشور روبه انکشاف به شکل جداگانه بايد بهتر تنظيم شود.

به گفتۀ ماريان فيشر بويل مشکل درينجاست که توليدات کشور هاي رو به انکشاف بسيار کم بوده و نميتوانند محصولات خود را به خارج صادر کنند. تأمين مواد غذايي در بعضي از اين کشور ها بدون واردات از اتحاديۀ اروپا ناممکن است. از طرف ديگر قيمت بلند مواد غذايي در داخل اتحاديۀ اروپا هم قشر هاي تنگدست جامعه را نيازمند کمک ساخته است.

ژاک دييوف رييس سازمان تغذيۀ جهاني دليل بلند رفتن قيمت مواد غذايي را در سراسر جهان تقاضاي بيشتر کشور هاي در آستانۀ انکشاف، حاصلات خراب، اوضاع نامساعد جوي و زرع رو به افزايش نباتات براي استحصال مواد سوخت ميداند. نماينده گان سازمان هاي غير دولتي انتقاد ميکنند که در برازيل و اندونيزيا جنگل ها از بين برده ميشوند و بجاي آن چنين نباتات زرع ميگردند.

مطالب مرتبط

آگهی