کشورهاي خليج و مناقشه اتومي با ايران | آلمان و جهان | DW | 25.05.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

آلمان و جهان

کشورهاي خليج و مناقشه اتومي با ايران

انگلا مرکل مصروف سفر به کشورهاي خليج است. او درامارات متحده عربي ازتوافقات براي تلاشهاي بيشترجهت جلوگيري از ساختن بمب اتومي توسط ايران سخن به ميان آورد.

انگلا مرکل صدراعظم آلمان فدرال هنگام مواصلت به ابوظبی با سلطان بن سعید منصوری وزیراقتصاد امارات متحده عربی ملاقات کرد

انگلا مرکل صدراعظم آلمان فدرال هنگام مواصلت به ابوظبی با سلطان بن سعید منصوری وزیراقتصاد امارات متحده عربی ملاقات کرد

انگلا مرکل صدراعظم آلمان فدرال گفته است که ايالات متحده امريکا ، اروپا وکشورهاي خليج داراي علايق مشترکي در زمينه جلوگیری ازدستیابی ایران به بمب اتومی مي باشند.

« اشغال ، اشغال است» .اين بخشي از اظهارات ماه اپريل شيخ عبدالله بن زياد اَلنهيان ، وزير امور خارجه ي امارات متحده ي عرب در ماه اپريل همين امسال بود. از ده ها سال بدنيسو ، جزاير سه گانه تنگه هرمز، موضوع منازعه ميان امارات متحده وايران ميباشد؛ با آنکه اين جزاير، جزاير بزرگي نيستند، ولي از نگاه استراتيژيک اهميت ويژه ي دارند.

از حدود چهل سال تا امروز نيروي نظامي ايران در اين جزاير حضور دارند که از ديد وزير امور خارجه ي امارات متحده ي عرب، اشغال اين جزاير مانند اشغال مناطق فلسطينيها توسط اسراييل غيرقانوني است.به قول شيخ عبدالله اين وضعيت يک " عامل منفي " در روابط تهران با ابودظبي ميباشد.

اما از ديد امارات متحده ي يکي ديگر از عوامل منفي در سطح گسترده تري ، برنامه هاي هسته اي ايران است. به قول مصطفي علاني يکي از متفکرين برجسته از «مرکز پژوهش هاي خليج» در دوبي:

«موضوع اين نيست که شايد ايران اسلحه ي هسته يي ايرا در برابر ما استعمال کند. مسئله برسراين است که در صورت دستيابي ايران به امکانات هسته يي، موازنه ي قدرت در منطقه تغيير خواهد خورد ودرآنصورت ما ناگهان درمقايسه با ايران يک کشور درجه دوم خواهيم بود وما چنين چيزي را نمي پذيريم».

آنچه که بسياري از عربهاي سعودي و امارات متحده ي عرب فکر ميکنند، مصطفي علاني به روشني از آن سخن ميگويد.

علاني مي افزايد :

«اگر ما در منطقه مجبور شويم که از دو مورد يکي را انتخاب کنيم؛ يعني ميان زندگي کردن همراه با هراس از نيروي هسته يي ايران براي هميشه و يا پيامد يک عمليه نظامي - بدون شک دومي بيشتر مورد مورد قبول خواهد بود».

اين در حاليست که هفته گذشته ، وزير امور خارجه ي امارات متحده ، در زمينه ي پيمان همکاري هاي هسته يي ايران با برازيل و ترکيه مراتب تبريکات خويش را به همتاي ايراني اش ابراز داشت.

بنابر اين پيمان قرار است ايران يورانيوم کمترغنيشده اش را به ترکيه بفرستد ودر آنجا بالمقابل ميله هاي سوخت براي راکتور هاي پژوهشي هسته يي خود دريافت کند.

اما اين امر را در بسياري کشورهاي خليج يک پيشرفت مطلوب مي دانند. غيرازاين نيز کشور هايي مانند قطرويا عمان به تناسب امارات متحده عربي روابط گرمتري با ايران دارند.

به گفته ي سيف المسکري ديپلومات پيشين عمان:

"اين مسأله اصلأ سبب نگراني ما نيست، بيشتر اين موضوع يک مسأله ي سياسي ميان ايران و ايالات متحده ي امريکاست.در مورد برنامه هاي هسته يي ايران نگراني ما بيشتر بر محور حفاظت از م محيط زيست ميباشد."

به قول المسکري؛ ايران به هر صورت از دير زماني بدينسويک ابر قدرت منطقه اي است درغيراين هسته معضله نيروي هسته يي اسراييل است .المسکري ميافزايد:

« چرا به اين موضع نمي پردازيم ؟ متأسفانه جهان غرب در مورد نيروي هسته يي اسراييل مي گويد که ما نمي توانيم اسراييل را کنترول کنيم ، زيرا اين کشور قرار داد منع گسترش سلاحهاي اتومي را امضا نکرده است. اين سياست يک بام ودوهوا است. . سواي آنچه درغرب فکرمي کنند، اين يک مسئله مربوط به حکومتها نيست ، بلکه يک مسئله مربوط به افکار عامه درمجموع جهان عرب ومنطقهء ما مي باشد».

در حقيقت ، اکثر مردم در کشور هاي عربي به هشدار هاي هسته ي در مورد ايران باور ندارند و آنرا بيش از حد جلوه دادن فکر ميکنند.

هر چه باشد، مسابقات هسته يي در شرق نزديک از ديرزماني بدينسو آغازشده است.تا هفت سال ديگرنخستين راکتور اتومي درامارات متحده عربي به کارمي افتد. با توجه به جنبه صلح آميز برنامه اتومي اش، ابوظبي ، برعکس ايران ، مطابق به قرار دادي ازحق غني ساختن يورانيم منصرف شده است.

کارستن کوهنتوپ / ناديه فضل

ويراستار: رسول رحيم

مطالب مرتبط

آگهی