کشف يک گوردسته جمعي ديگردرکابل | مجله حقوق بشر | DW | 06.07.2007
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مجله حقوق بشر

کشف يک گوردسته جمعي ديگردرکابل

بنابرگزارش مقامات رسمي حکومت افغانستان يک گوردسته جمعي دردشت چمتله درحومه شمالي شهرکابل کشف گرديده است.

کشف گوردسته جمعی درکابل درحالی صورت می گیرد که پارلمان این کشورجنایتکاران جنگی را عفونموده است.

کشف گوردسته جمعی درکابل درحالی صورت می گیرد که پارلمان این کشورجنایتکاران جنگی را عفونموده است.

علي شاه پکتياوال مديرمبارزه باجرايم جنايي به خبرنگاران گفته است ؛ بنابرتحقيقات که تابه حال صورت گرفته است مي توان ازبقاياي صدها جسد سخن گفت. به گفته وي اين گوردسته جمعي درمحلي که يکي ازمراکز سربازان قشون سرخ اتحاد جماهيرشوروي سابق درآن مستقر بودند، قراردارد.

درضمن گفته مي شود که شمارزيادي ازاجساد که بدست آمده نشان دهندآنست که زندانيان زنده به گورشده باشند.درعين حال درگزارش هاي اوليه گفته شده است يک مرد که تازه مهاجرت به افغانستان برگشته، مقامات امنيتي را ازموجوديت اين گوردسته جمعي آگاه ساخته است. اوگفته است که اوخود زماني شاهد قتل افراد دراين منطقه بوده است. اين مرد درزمان رژيم کمونيستي سربازبوده وخود صداي شليک وصداي فرياد زندانيان را شنيده است.

آگهی