کشت پنبه در کندز بار دیگر رواج یافته است | گزارش های بازسازی | DW | 20.09.2011
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

گزارش های بازسازی

کشت پنبه در کندز بار دیگر رواج یافته است

کشت پنبه در کندز که بخش مهم زراعت دراین ولایت را تشکیل می داد و در سال های اخیر از رونق افتاده بود، بار دیگر مورد توجه زارعین این ولایت قرار گرفته است.

تا بیست سال پیش حدود هفتاد تا هشتاد در صد زمین های کندز به زرع پنبه اختصاص داشت

"تا بیست سال پیش حدود هفتاد تا هشتاد در صد زمین های کندز به زرع پنبه اختصاص داشت"

به قول عزیزالله ایماق، رییس اداره زراعت ومالداری کندز بیست سال پیش کشت و زرع پنبه پیش در میان زارعین کندز خیلی زیاد رواج  داشت و بیشترین بخش زمین های زراعتی این ولایت، به پنبه کاری اختصاص داشت. اما در سال های گذشته کشت آن ازنظر افتاد و جای آن را نباتات دیگر گرفت. تا اینکه طی دو سال اخیر و به ویژه در سال روان|، بار دیگر زرع این نبات درمیان کشاورزان رواج یافت. آقای ایماق می گوید:

"قبلاً  حدود هفتاد تا هشتاد فیصد زمین های کندز پخته کاری بود؛ چون از طریق  تصدی سپین زرکریدیت های طویل المدت برای زارعین پخته کار داده می شد. فعلاً بیست فیصد دهاقین کندز تشویق شده اند که ساحه پخته را دوباره احیا بکنند وشرکت سپین زرهم خوشبختانه که مردم را تشویق کرده ویک مقدار کریدت هایی را هم دراختیار زارعین گذاشته است. چگت یا پنبه دانه  بذری را هم دراختیارمردم گذاشته اند. حالا قراراست که این فعالیت ها درکندز گسترش پیدا کند."

رییس اداره زراعت کندز علت اصلی افزایش کشت پنبه توسط  کشاورزان را بلند رفتن نرخ پنبه دانه دار ومحلوج در بازار های داخلی وخارجی می داند .او می گوید که درحال حاضر نسبت به نرخ غله جات، نرخ پنبه برای کشاورزان سود آور است. ازاین روتوجه به کشت این نبات بیشترشده است. آقای ایماق اضافه می کند

"نرخ پنبه و محلوج بالا رفته است، نرخ یک سیرمحلوج  از یک هزار و دو صد تا یک هزارچهار صد افغانی می باشد ونرخ یک سیرپخته دانه دار که درگذشته یک ونیم صدافغانی بود، حالا به چهارتا پنج صدافغانی رسیده است. به همین خاطرمردم تشویق شده اند و بیشتر پنبه کشت کرده اند. یک سیربرنج دربازارکندز یک ونیم صد تا یک صدوشصت افغانی است، اما  یک سیرپنبه از چهارصد تا پنجصد افغانی می باشد. در بعضی  جا ها زارعین حتی به جای شالی  نیز پنبه کشت کرده اند."
 
آقای ایماق ترویج کشت پخته را نسبت به زرع  دیگرنباتات برای زارعین کندز در برخی موارد  مفید تر می داند. به  باور او چون ولایت کندز با کم آبی مواجه شده ودر سالهای کم آبی بیشترین صدمه را کشاورزان برداشته اند. اگر کشت پنبه که به آب کمترنیاز دارد، بیشتررواج پیدا کند، از خساره مند شدن کشاورزان جلوگیری می شود و زمین های زراعتی نیز بی حاصل  باقی نمی مانند. به قول او: "پنبه یک آب یا دوآب که بخورد، حاصل می دهد. اما شالی تا که دایم درمیان آب نباشد، به  یک بار و دو بار آب دادن حاصل از آن توقع برده نمی شود. بنابرین  پنبه می تواند یک بدیل خوب برای شالی باشد. "

تا حدود بیست سال پیش پنبه محلوج که در کندز از طریق شرکت سپین زرتولید می شد، ازاقلام مهم صادراتی و با اعتبار افغانستان به شمار می رفت و پنبه سپین زر کندز مانند قالین این ولایت ازشهرت خاص در بازار های بیرونی برخوردار بود، اما طی سالهای جنگ وبه خصوص ازدهه هفتاد بدینسو با کاهش میزان تولید درفابریکه سپین زر، سطح شهرت واعتبار پنبه محلوج نیز پائین آمد. حالابه نظرمی رسد که با رواج باره کشت پنبه وفعال بودن فابریکه سپین زر،  امکانات احیای مجدد این صنعت درکندز بیشترشده است.

محمد صابریوسفی، کندز
ویراستار:مبلغ
 

آگهی