کشته شدن 11 پاسدار انقلاب ايران با انفجاربمب موتري | آلمان و جهان | DW | 14.02.2007
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

کشته شدن 11 پاسدار انقلاب ايران با انفجاربمب موتري

به روزچهارشنبه يازده نفرهنگامي به قتل رسيدند که يک بمب موتري دربرابر بسي که اعضاي نيروهاي پاسداران انقلاب ايران انتقال مي داد منفجرگرديد

نمایی ازانفجار دربرابر بس پاسداران انقلاب ایران درزاهدان

نمایی ازانفجار دربرابر بس پاسداران انقلاب ایران درزاهدان

اين حادثه درايالت بسيارحساس جنوب شرقي ايران – زاهدان – اتفاق افتاد. بس اعضاي پاسداران را ازخانه هاي شان به يک پايگاه نظامي انتقال مي داده است. گفته مي شود که تفنگدارني نخست اين بس را متوقف ساخته وپس ازآن موترحامل بمبها را دربرابرآن منفجرساخته اند.

حمله اي با اين وسعت ، آنهم درروشنايي روز ودرسرک بازعليه پاسداران انقلاب ايران بيسابقه مي باشد.

بنابه يک اطلاعيه تائيد ناشده صفحه انترنتي ، مسئووليت اين عمل را يک گروه پيکارجوي سني موسوم به " جندالله " دارد. اين گروه متهم است که زدوخورد هاي مسلحانه را درسيستان وبلوچستان به راه مي اندازد.

تااکنون معلوم نيست که آيا همه کشته شدگان اعضاي پاسداران مي باشند. مقامات رسمي اززخمي شدن حدود سي نفرديگردراين حادثه خبرداده اند.

آگهی