کریستیان ولف نامزد حکومت برای ریاست جمهوری آلمان است | آلمان و جهان | DW | 04.06.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

آلمان و جهان

کریستیان ولف نامزد حکومت برای ریاست جمهوری آلمان است

کریستیان ولف نخست وزیر نیدر ساکسن نامزد حکومت آلمان برای مقام ریاست جمهوری این کشور است. این خبر را شام روز پنجشنبه انگلا مرکل صدراعظم جمهوری فدرالی آلمان اعلام کرد.

کریستیان ولف

کریستیان ولف

ائتلاف حاکم درآلمان پنجشنبه اعلام کرد که نامزد آنها برای مقام ریاست جمهوری آلمان کریستیان ولف نخست وزیر ایالت

نیدر ساکسن می باشد.

پیشنهاد نامزدی ریاست جمهوری آلمان به جای هورست کوهلر که بصورت غیرمنتظره ای استعفا کرد، ازجانب انگلا مرکل صورت گرفت.

ولف که ازسال 2003 بدینسو نخست وزیر

نیدر ساکسن می باشد، جوان ترین رئیس جمهور آلمان خواهد بود.او معاون حزب دموکرات مسیحی آلمان یا " سی دی یو " است که مرکل ریاست آن را دارد.

ولف به هنگام پذیرش این نامزدی گفته است که « مقام ریاست جمهوری یک وظیفه بزرگ با مسوولیت بزرگ است».

او علاوه کرده است که «مترصد چالشها هست» و کوشش خواهد کرد که « در روزهای دشوار خوش بینی به وجود آورد».

حمایت گسترده دربین ائتلاف

انگلا مرکل صدراعظم آلمان فدرال ضمن اعلامیه ای دربرلین از ولف حمایت کرده وگفته است « اوهمیشه بهرمردم اندیشیده است وکوشیده است که نوآوری وخلاقیت داشته باشد».

مرکل دراین پیشنهادش ازحمایت احزاب دموکرات آزاد ( اف دی پی ) وحزب اتحاد سوسیال مسیحیان ( سی اس یو) برخوردار بوده است.

گیدو ویستروله رئیس حزب دموکرات آزاد گفته است که « او ضرورتهای همه شهروندان وهمچنان نیاز های روحی جمهوری ما را درک می کند».

مراحل بعدی

حزب سوسیال دموکرات آلمان ( اس پی دی ) وحزب " سبزهای" آلمان یواخیم گاوک را به حیث نامزد شان معرفی کرده اند. او که رهبر دفاع ازحقوق مدنی در آلمان شرقی پیشین است، یک عالم الهیات بوده ویگانه نامزدی است که دربرابر ولف ایستاده است.

قرار است همایش فدرال ( فدرال فرزملونگ) دراخیراین ماه درمورد رئیس جمهور رای گیری کند. این همایش متشکل از 1244 عضو می باشد. ائتلاف حاکم زیررهبری مرکل دراین همایش اکثریت دارند.

نقش رئیس جمهور آلمان دربیتشر موارد جنبه تشریفاتی دارد. با اینهم او قوانین را توشیح می کند و درموارد ملی شخصیت نخستین کشور به شمار می رود.

دی پی آ / رسول رحیم

ویراستار: رتبیل شامل آهنگ

آگهی