کريستل از ايثارگري سربازان آلماني درافغانستان ستايش کرد | افغانستان | DW | 22.04.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

افغانستان

کريستل از ايثارگري سربازان آلماني درافغانستان ستايش کرد

مک کريستال فرمانده کل نيرو هاي آيساف، در برلين پايتخت آلمان از آماده گي سربازان اين کشور براي ايثار جان هاي شان در افغانستان ستايش کرد. گوتنبرگ وزير دفاع آلمان بنوبۀ خود از همکاري خوب با امريکاييان سخن گفت.

کارل تیودورسو گوتنبرگ وزیردفاع آلمان وجنرال ستنلی مک کریستل فرمانده عمومی ناتو درافغانستان به هنگام کنفرانس مطبوعاتی

کارل تیودورسو گوتنبرگ وزیردفاع آلمان وجنرال ستنلی مک کریستل فرمانده عمومی ناتو درافغانستان به هنگام کنفرانس مطبوعاتی

جنرال ستينلي مک کريستل از سربازان آلماني در افغانستان تمجيد فراوان بعمل آورد. اين فرمانده قطعات ناتو و آيساف در افغانستان در ديدار خود با کارل تئودور سو گوتنبرگ وزير دفاع آلمان در برلين گفت که عملکرد سربازان آلماني او را متواضع ساخته و افتخار دارد که در پهلوي آنان مأموريت انجام ميدهد. مک کريستل افزود که قطعات آلماني در شمال افغانستان و در مقر آيساف نقش ارزنده اي دارند.

"من به آماده گي آنان براي قرباني دادن آفرين ميگويم. بخصوص بايد از آن سربازان و خانواده هايشان ستايش کنم که بالاترين قرباني را داده اند. افتخار دارم که در کنار قطعات و کارشناسان آلماني خدمت ميکنم. من به نوآوري، سرسپرده گي و شجاعت آنان افتخار ميکنم."

سو گوتنبرگ تأکيد کرد که آلمان ميخواهد در رهبري قطعات آيساف در شمال افغانستان باقي بماند. گوتنبرگ گفت که مک کريستل يکبار ديگر به وي خاطرنشان ساخته است که در قدم نخست تنها حمايت بيشتر قطعات امريکايي را ميتوان انتظار داشت. وزير دفاع آلمان افزود: آلماني ها و امريکايي ها به حمايت همديگر نياز دارند و بايد امکانات دست داشتۀ خود را بالمقابل در اختيار يکدگر بگذارند. او به عنوان مثال از کمک امريکاييان در بيرون کشيدن سربازان زخمي آلماني از يک محل درگيري نام برد.

"يک نمونۀ بسيار بارز در چند هفته قبل، بروز عيد مقدس در دوم اپريل بود، زمانيکه قطعات ما درگير جنگ بودند و سربازان امريکايي براي نجات سربازان ما جان خود را به خطر انداختند. درين رابطه قلباً اظهار سپاس ميکنم. اين سپاسگزاري از جانب حکومت آلمان است که ميخواهم با کمال ميل آنرا به امريکاييان ابراز کنم."

سو گوتنبرگ صليب هاي طلايي افتخاري ارتش آلمان را، که براي 14 سرباز امريکايي در نظر گرفته شده بودند، به جنرال مک کريستل تسليم داد. اين سربازان براي نجات همرزمان آلماني شان جان خود را به خطر انداخته بودند. وزير دفاع آلمان تأکيد کرد که ستراتيژي جديد بنام "پارتنرينگ"، يعني همکاري نزديک با نيرو هاي امنيتي افغانستان را تعقيب ميکند. او همچنان گفت که از خطرات اين ستراتيژي براي سربازان آلماني نيز آگاه است.

گوتنبرگ گفت:

"مأموريت در افغانستان خطرناک است، قسماً حتي بسيار خطرناک است. اين مأموريت خطر هاي زيادي را با خود دارد، و هر ستراتيژي نو هم توأم با خطر است. اين مسأله در مورد "پارتنرينگ" نيز صدق ميکند، که در آن طفره روي نيست و بوضاحت سخن گقته ميشود."

وزير دفاع آلمان افزود: اما تنها به همين ترتيب، با گزمه هاي مشترک و همکاري نزديک ميتوان به هدف رسيد و مسؤوليت را بطور روزافزون به نيرو هاي امنيتي افغانستان سپرد. به گفتۀ گوتنبرگ تنها زمانيکه ارتش و پوليس افغانستان خود توانايي تأمين امنيت در کشور خود را داشته باشند، آنگاه ميتوان روي خروج نيرو هاي ما بيانديشيم.

بتينا مارکس/ صفي ابراهيم خيل

ويراستار: رسول رحيم

آگهی