کرزی با هیئت حزب اسلامی حکمتیار ملاقات کرد | افغانستان | DW | 22.03.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

افغانستان

کرزی با هیئت حزب اسلامی حکمتیار ملاقات کرد

حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان شحصاً با یک هیئت نمانیدگی عالیرتبه ازجانب حزب اسلامی گلبدین حکمتیار که علیه حکومت افغانستان می جنگد مذاکره کرده است. این موضوع را سخنگوی کرزی اعلام کرده است.

گروه اسلامگرای حکمتیار عمدتاً درشرق افغانستان وقسماً در شمال این کشور می جنگد.

گروه اسلامگرای حکمتیار عمدتاً درشرق افغانستان وقسماً در شمال این کشور می جنگد.

حزب اسلامی یکی ازسه گروه عمده ای می باشد که ناتو آنها را به مثابه گروههای عمده شورشی درافغانستان می شناسد. حکمتیار یکی ازسران جنگ ضد شوروی ، رهبر یک جناح درجنگ داخلی افغانستان وصدراعظم اسبق می باشد.

وحید عمر گفته است: " من می توانم تصدیق کنم که یک هیئت حزب اسلامی با طرحی درکابل است وبا رئیس جمهور ملاقات کرده است".

به گزارش آژانس رویتر یک هیئت عالیرتبه حزب اسلامی با طرح مذاکره با حکومت افغانستان درکابل است.

حزب اسلامی که درراس شورشگری غیر ازطالبان قرار داردوعمدتاً درشرق افغانستان می جنگد یک هیئت را زیررهبری قطب الدین هلال معاون حکمتیار به کابل اعزام کرده است. این مطلب را مقامات رسمی تایید کرده است.

گروه اسلامگرای حکمتیار عمدتاً علیه نیروهای حکومتی وناتو درشرق افغانستان وقسماً در شمال این کشور می جنگد. قبلاً این گرده اعلام کرده بود که با طالبان دربعض اهداف اشتراک نظر دارد. اما پس ازآنکه طالبان درمناطق تحت کنترول این حزب پیشرفتهایی کرد، این گروه ازطالبان خود را جدا نگهداشت.

دراوایل این ماه حکومت افغانستان اعلام کرد که یک تعداد جنگجویان حزب اسلامی دربرخی نقاط شمال افغانستان موافقت کرده اند که در زدو خورد ها با طالبان ازحکومت حمایت کنند.

درگذشته حکومت کرزی با حزب اسلامی تماسهای غیرمسقتیم برقرار کرده بود وکابینه کرزی شامل برخی اعضای پیشین حزب اسلامی نیز می باشد. اما هیئت جدید حزب اسلامی که به کابل مواصلت کرده است، یکی از هیئتهای بسیارارشد این حزب برای مذاکرات مستقیم می باشد.

خبرگزاریها/ رسول رحیم

ویراستار: مجید ملک

آگهی