کرزی ازانتقال مسوولیت زندان بگرام از امریکا انتقاد کرد | افغانستان | DW | 17.09.2012
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

افغانستان

کرزی ازانتقال مسوولیت زندان بگرام از امریکا انتقاد کرد

رئیس جمهور افغانستان روز یکشنبه 26سنبله/ 16 سپتمبر، پس از مذاکره با نماینده ارشد ایالات متحده امریکا برای منطقه، واشنگتن را متهم کرد که موافقتنامه انتقال مسوولیت زندان نظامی بگرام و زندانیانش به افغانها را نقض می کند.

کرزی در ارتباط با این مشکل که می تواند مذاکرات آکنده از مشکلات  درمورد حضور نظامی ایالات متحده امریکا را در آینده  پیچیده تر گرداند، به مارک گروسمن نماینده ویژه ایالات متحده امریکا برای افغانستان وپاکستان گفته است که هرگونه تاخیر در در انتقال مسوولیتهای زندان بگرام  به افغانها   « یک تخطی جدی» از موافقت نامه ستراتژیک بین این دوکشور متحد می باشد.

امریکا کنترول زندان بگرام و 3000 زندانی آن را به دولت افغانستان انتقال داد.

امریکا کنترول زندان بگرام و 3000 زندانی آن را به دولت افغانستان انتقال داد.

دراعلامیه ای که بعد از مذاکرات کرزی با گروسمن  توسط دفتر ریاست جمهوری افغانستان انتشار یافته است، گفته می شود که « مردم افغانستان مساله زندان  و زندانی ساختن هموطنان شان را یک موضوع مربوط به حاکمیت ملی شان می دانند».

ایالات متحده امریکا  کنترول  زندان بگرام و 3000 زندانی آن را که متهم به ارتباط با طالبان بودند،  درخلال شش ماه اخیر به دولت افغانستان انتقال داد که در دهم ماه سپتمبر پایان یافت. اما 600 زندانی دیگر را که بعد از امضا شدن یادداشت رسمی ( میموراندم) باز داشت شده اند، به افغانها تسلیم نداد.

موافقت روی انتقال کنترول زندان بگرام که نزدیک به یک سال را در برگرفت، زمینه را برای چهارچوب بندی  یک پیمان ستراتژیک جداگانه  فراهم ساخت که کمکهای انکشافی وحمایتی ایالات متحده امریکا از افغانستان را  برای ده سال بعد از بیرون رفتن بخش بیشتر نیروهای امریکایی بعد از سال 2014 از افغانستان تنظیم می کند.

 

سفارت امریکا در کابل: سفیر گروسمن در مذاکراتش با رئیس جمهور (افغانستان)، تصریح نموده است که ایالات متحده امریکا کاملاً به افغانها احترام دارد.

سفارت امریکا در کابل: "سفیر گروسمن در مذاکراتش با رئیس جمهور (افغانستان)، تصریح نموده است که ایالات متحده امریکا کاملاً به افغانها احترام دارد".

همچنان موافقت روی واگذاری مسوولیتهای زندان بگرام به افغانها،  راه را برای یک دور دیگر مذاکرات  روی موافقتنامه درمورد " وضعیت نیروها" یا " ستیتس آف فورسیس" هموار می گرداند. این موافقت نامه شامل موقعیت پایگاه های ایالات متحده امریکا و شمار سربازانش درافغانستان بعد از بیرون رفتن نیروهای ناتو می باشد. احتمال دارد این موافقت نامه مشاوران نظامی بیشتر  و نیروهای ویژه را نیز دربر بگیرد. قرار براین است که چنین موافقت نامه ای در اوایل سال 2013 تکمیل گردد.

 در اعلامیه دفتر کرزی رئیس جمهور افغانستان آمده است: « باقی ماندن دوامدار افغانها در بازداشتگاه هایی که امریکایی ها کنترول آن را دارند درتضاد با روحیه دوستی دوجانبه و پیش بینی های مندرج در موافقت نامه ستراتژیک دوجانبه می باشد».

دراین میان سفارت ایالات متحده امریکا درکابل در اعلامیه ای گفته است : « سفیر گروسمن در مذاکراتش با رئیس جمهور (افغانستان)،  تصریح نموده است که ایالات متحده امریکا کاملاً به افغانها احترام دارد».

رویترز / رسول رحیم

ویراستار: رضا شیرمحمدی

DW.COM

آگهی