کرزي ومشرف درترکيه با هم مذاکره مي نمايند | مصاحبه ها | DW | 16.04.2007
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مصاحبه ها

کرزي ومشرف درترکيه با هم مذاکره مي نمايند

ترکيه به خاطرحل اختلافات ميان حامدکرزي رئيس جمهورافغانستان وپرويزمشرف رئيس جمهورپاکستان که هردويکديگر را علناً مورد انتقاد قرارمي دهند؛ ترتيب ملاقات ايشان را به تاريخ 29 ام اپريل دراستانبول گرفته است.

اخیراً روسای جمهورافغانستان وپاکستان علناً ازهمدیگر انتقاد نموده اند

اخیراً روسای جمهورافغانستان وپاکستان علناً ازهمدیگر انتقاد نموده اند

روزنامه پاکستاني " دان " به روزدوشنبه ازقول يکي ازمقامات رسمي پاکستاني نوشته است که مشرف وکرزي براي حل اختلافات شان دراستانبول ملاقات مي نمايند. روزنامه نوشته است که به نظرمي رسد اين ابتکارترکيه ازحمايت ايالات متحده امريکا برخوردار باشد.

درحاليکه کرزي ازبي عملي پاکستان به خاطرافزايش حملات طالبان درافغانستان انتقاد مي کند؛ پرويز مشرف ضمن ملاحظاتي چند روزپيش دريک کنفرانس نظامي تهديد نمود درصورتي که شرکاي پاکستان درجنگ ضد هراس افگني به اتهامات خود عليه اين کشورادامه بدهند، پاکستان پايش را ازائتلاف بين المللي عليه هراس افگني بيرون خواهد کشيد. مشرف چنين گفته بود:

" هرگاه ما بي ملاحظه درمورد همديگرحرف بزنيم ، هرگاه من بي ملاحظه سخن بگويم و " آي . اس .آي " يا دستگاه استخبارات نظامي پاکستان بي ملاحظه حرف بزند، درآنصورت مابايد ازائتلاف بيرون رويم ."

مشرف هشدار داده است که هرگاه بازي متهم ساختن ادامه يابد ؛ براي ما امکان نخواهد داشت هراس افگني وافراط گرايي را به ويژه درپاکستان وافغانستان شکست دهيم .

اوگفته است : نخستين علامت اين شکست متهم ساختن همديگرمي باشد." اوافزوده است :" ما بيشترين خسارات را ديده ايم وبيشترين کمکها را نموده ايم . بنابراين ما نمي توانيم قبول نماييم که پاکستان به قدرکافي درجنگ ضد هراس افگني کاري نمي کند. رئيس جمهورعلاوه نموده است :" اين براي من دردناک است که کساني مي گويند پاکستان به قدرکافي اقدام نمي کند."

آگهی