کرزي واوباما چشم انداز مذاکره با طالبان را مورد بحث قرار دادند | افغانستان | DW | 16.03.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

افغانستان

کرزي واوباما چشم انداز مذاکره با طالبان را مورد بحث قرار دادند

دفتررياست جمهوري افغانستان به روز سه شنبه اعلام کرده است که حامد کرزي رييس جمهور افغانستان چشم انداز مذاکرات صلح با طالبان را ازطريق ويديو تلفن با بارک اوباما، رييس جمهور ايالات متحده امريکا، مورد بحث قرار داده است.

حامد کرزی و بارک اوباما

حامد کرزی و بارک اوباما

اوباما به تناسب سلفش بوش ، کمتر با کرزي ازطريق ويديو تلفن صحبت مي کند. اوباما پس ازآن که درسال 2008 رييس جمهور ايالات متحده امريکا شده است تا حال ازافغانستان ديدار نکرده است.

دراعلاميه دفتررياست جمهوري افغانستان آمده است که : "درجريان اين صحبت ويديويي کرزي به اوباما تصويري از تلاش هاي افغانستان براي تسريع صلح وآشتي ملي درافغانستان ارائه کرد که مورد استقبال رييس جمهور امريکا قرار گرفت".

کرزي تلاش هاي بزرگي را درسال جاري دردست اجرا گرفته است تا بتواند با طالبان که پس ازهشت سال سقوط شان اکنون کسب نيروکرده اند، به يک آشتي برسد.

واشنگتن تا اکنون ازتلاش هايي براي جلب طالبان درسطح پايين وميانه حمايت مي کرده است، اما در مورد تماس با رهبران آنها که فکرمي کند تنها پس ازپيروزي درميدان جنگ مي تواند موفقيت آميز باشد، احتياط مي کند.

اعلاميه دفتر کرزي حاکي ازآنست هر دو رهبر تاکيد کرده اند که افغانستان وجامعه بين المللي بايد " موضع واحد" را در مسئله مذاکرات با طالبان اتخاذ کنند.

کرزي همچنان گفته است که افغان ها نمي خواهند کشورايشان براي " جنگ هاي نيابتي " بين کشورها مورد استفاده قرار گيرد. اين اشاره اي است به تشنجات در روابط پاکستان وهند و ايالات متحده امريکا وايران .

موضوعات ديگري که آنها مورد مباحثه قرار داده اند عبارت اند از همکاري هاي منطقه اي، تقويت نيروهاي امنيتي افغانستان وبرگزاري يک انتخابات پارلماني شفاف درماه سپتامبر.

رويتر/ رسول رحيم

ويراستار: یاسر

آگهی