کرزي مي گويد پاکستان درمورد طالبان به وي اطمينان داده است | مصاحبه ها | DW | 30.09.2006
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مصاحبه ها

کرزي مي گويد پاکستان درمورد طالبان به وي اطمينان داده است

به روزشنبه حامد کرزي رئيس جمهورافغانستان گفته است که پاکستان درمورد طالبان به وي اطمينان داده است.

کرزی : قرارداد حکومت پاکستان با قبایل تاکنون به سود افغانستان نبوده است

کرزی : قرارداد حکومت پاکستان با قبایل تاکنون به سود افغانستان نبوده است

رئيس جمهورافغانستان ضمن يک کنفرانس خبري درکابل به ژورناليستان گفته است که :

" مذاکرات بسيارمفصل وصريح درمورد همه ي موضوعات صورت گرفته است ... ما اميداوريم آنچه دراين مذاکرات فيصله شده است به دست آيد."

" به ما اطمينان بسيارقاطع داده شده است که آنها عليه همه افراط گرايان وعناصردهشت افگن اقدام مي ورزند"

هنگامي ازحامد کرزي درمورد محل اقامت اسامه بن لادن رهبرشبکه دهشت افگني القاعده وگلبدين حکمت يار نخست وزيراسبق ورهبرجنگجوي حزب اسلامي ومتحد القاعده پرسش به عمل آمد؛ وي پاسخ داد که :

" من به شما اطمينان مي دهم که اينها درافغانستان نيستند."

کرزي ازتوافق با پاکستان درمورد اينکه جرگه هاي علي حده ويا شوراي رهبران قبايل درهردوطرف خط مرزي دايرگردد جانبداري کرد. يک تن ازمقامات حکومت افغانستان ابرازآرزومندي نموده است که اين جرگه " ساختارهاي قبايلي را درجنگ عليه افراط گرايان و دهشت افگنان تقويت نمايد."

کرزي گفته است که اين موافقت نامه " نخستين گام دريک سفربسياردشواراست."

به نظرکرزي " اين پيشنهاد بسيارمهمي است. راه بسيارموثربراي جلوگيري از ازفعاليتهايي دهشت افگناني است که ازمرزها عبورمي کنند ويا مي خواهند پناه گاه براي شان بيابند."

افغانستان درماه جاري شک وترديهايش را نسبت به موافقت نامه اي که بين حکومت پاکستان و جنگجويان امضا شده است ، ابرازداشته است.

منتقدان اين موافقت نامه براين نظراند که ازاين طريق پناهگاهي براي جنگجويان ايجاد مي گردد. مقامات امريکايي گفته اند که پس ازامضادي اين قرارداد ، شمارحملات شورشيان درآن مناطق افغانستان که هم مرزباوزيرستان شمالي مي باشند، سه چند افزايش يافته اند.

کرزي دراين مورد گفته است:"بگذاريد نتيجه ي آن را ببينيم . متاسفانه تااکنون کدام نتيجه ي خوبي براي افغانستان نداشته است ."

آگهی