کرزي: دشمنان دوستي نزديک افغانستان وهند مسوول حملۀ انتحاری کابل اند | افغانستان | DW | 07.07.2008
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

افغانستان

کرزي: دشمنان دوستي نزديک افغانستان وهند مسوول حملۀ انتحاری کابل اند

امروز دوشنبه يک حمله کننده انتحاري با بمب موتري خودرا به دوموتردپلوماتها نزديک به سفارت هند زده ودرنتيجه 41 انسان را کشته و 141 تن ديگر را زخمي ساخته است .حامد کرزي رئيس جمهور افغانستان اين حمله را تقبيح کرده است.

default

حامد کرزي دشمنان مناسبات نزديک ميان افغانستان وهند را مسوول خوانده است

دراين انفجار که بعد ازسقوط طالبان تاکنون درنوع خود بيسابقه بوده است، هدف دوموتردپلوماتهايي بوده است که مي خواسته اند به سفارت داخل شوند.

درحاليکه عبدالله فهيم سخنگوي وزارت صحت افغانستان درآغازتلفات جاني اين حادثه را 28 نفرخوانده و زخميان را 140 نفرگفته بود، يک مقام عاليرتبه پليس تعداد کشته شدگان را 41 نفرگتفه است.

سخنگوي وزارت صحت افغانستان گفته است که : "ازجمله زخميان بيش از ده نفر دروضع خطرناکي قراردارند. دست کم دراين حادثه يک زن ويک کودک کشته شده است. دست کم سه طفل ويک زن زخمي شده اند. درجمله آسيب ديدگان اطفال ، زنان ، پرسونل نظامي وغيرنظامي وجود دارند".

هند يکي ازقوي ترين متحدان افغانستان در دوران بعد ازطالبان مي باشد

هند يکي ازقوي ترين متحدان افغانستان در دوران بعد ازطالبان مي باشد

حامد کرزي دشمنان مناسبات نزديک ميان افغانستان وهند را مسوول خوانده است

حامد کرزي رئيس جمهور افغانستان گفته است که " دشمنان" دوستي قوي ميان افغانستان وهند بمب موتري را دربرابر سفارت هند انفجار داده اند.

هند يکي ازقوي ترين متحدان افغانستان در دوران بعد ازطالبان مي باشد. وکمکهاي بسياراساسي براي بازسازي افغانستان ، به شمول راهسازي ، احيا وتوسعه شبکه برق و زيرساختها مي کند. دريک اعلاميه دفتر حامد کرزي آمده است که :" رئيس جمهور به شدت حمله تروريستي عليه سفارت هند درکابل را محکوم نموده واين حمله را کار دشمنان روابط دوستانه ميان افغانستان وهند مي داند".

هند اين حمله را محکوم کرده است

يک دپلومات هندي که نامش را نگفته است ، مي افزايد :دروازه هاي عبوري سفارت منفجرشده اند. دراثرشدت انفجار ديوارها وبخش داخلي ساختمان سفارت تخريب گرديده اند.

وزارت دفاع هند طي اعلاميه اي گفته است که " ما از احتمال تلفات پرسونل سفارت هراس داريم ... حکومت هند به شدت اين حمله وحشيانه تروريستي را برنمايندگي دپلوماتيکش درافغانستان محکوم مي کند. چنين اعمال تروريستي ما را از به جا آوردن تعهدات مان نسبت به مردم وحکومت افغانستان باز نمي دارد".

سخنگوي وزارت خارجه اندونيزيا گفته است: اوضاع هنوز مغشوش است

سخنگوي وزارت خارجه اندونيزيا گفته است: اوضاع هنوز مغشوش است

چهارهندي به شمول دودپلومات برجسته کشته شده اند

پرناب موکرجي، وزيرخارجه هند گفته است که دراثرحمله تروريستي صبح دوشنبه برسفارت کشورش درکابل ، جمعاً چهارتن هندي کشته شده اند. درجمله کشته شدگان آتشه نظامي هند ويک دپلومات ديگر ودوتن ازمحافظان امنيتي هند وجود دارند.

دودوپلومات اندونيزيايي نيززخمي شده اند

درحادثه انفجار سفارت هند، دودپلومات اندنيزيايي نيززخمي شده اند.

تيکوفيضاسياه ، سخنگوي وزارت خارجه اندونيزيا اعلام داشته است که دراثر شدت انفجار؛ سفارت آن کشور نيز آسيب بسيار ديده است. اوگفته است :" هرچند سفارت اندونيزيا درکابل هدف اين حمله نبوده است، ازلحاظ موقعيت مکاني، انفجار بسيارنزديک به ساختمان سفارت اندونيزيا اتفاق افتاده وآن را بسيار بدآسيب رسانده است. دودپلومات اندونيزيايي نيز خفيفاً زخمي گرديده اند".

ازجمله زخميان بيش از ده نفر دروضع خطرناکي قراردارند

ازجمله زخميان بيش از ده نفر دروضع خطرناکي قراردارند

سخنگوي وزارت خارجه اندونيزيا گفته است:" اوضاع هنوز مغشوش است . ما درانتظارگزارش ازسفارت مان مي باشيم ".

همه گونه انسانها قرباني اين انفجارشده اند

به احتمال زياد محافظان امنيتي ومردمي که براي گرفتن ويزا ايستاده بوده اند، بيشترين تلفات را متحمل شده اند.

درشفاخانه عاجل کابل، دربين مردگان ؛ جسد دوزن نيز وجود داشته است.خواهريکي ازاين زنان گفته است که وي به هنگام انفجار کودکي را نيز باخود داشته است.

مطابق به گزارش رويتر ، دود سياه وخاک تيره اي ازمحل انفجارمتصاعد بوده است. پليس هنگامي که امبولانسها رسيدند، منطقه را محاصره کرده بود. دراين صحنه چندين سربازامريکايي نيز بودند. شاهدان عيني گفته اند که ، بعدترسربازان امريکايي راننده يک موترديگر را کشته ويک مسافر را زخمي ساخته است.

وزيرخارجه آلمان: ما درماتم وپريشاني مردم افغانستان سهيم مي باشيم ...

وزيرخارجه آلمان: ما درماتم وپريشاني مردم افغانستان سهيم مي باشيم ...

ايالات متحده امريکا اين حمله را تقبيح کرد

گوردن جان درو، سخنگوي امنيت ملي ايالات متحده امريکا گفته است: " افراط گرايان به بي توجهي شان به حيات انسانها وبه کشتن مسلمانهاي خود شان ، ادامه مي دهند. ايالات متحده امريکا درکنار مردم افغانستان وهمچنان هند قراردارد، زيرا ما با دشمن مشترکي روبه رومي باشيم ."

وي افزوده است:" پس ازابراز تسليت صميمانه به همه کساني که زخمي شده اند وبه ويژه به خانواده هايي که عزيزان شان را ازدست داده اند، ما اين اعمال غير ضروري خشونت را تقبيح مي کنيم ".

جمهوري فدرالي آلمان انفجار را محکوم کرد

حکومت جمهوري فدرالي آلمان انفجار دربرابرسفارت هند درکابل را به شديد ترين نحو آن محکوم کرد. فرانک والترشتاين مايروزيرخارجه آلمان فدرال به روز دوشنبه گفته است: " ما درماتم وپريشاني مردم افغانستان سهيم مي باشيم وازهمدردي مان به حکومت هند نيز اطمينان مي دهيم ". شتاين مايرافزوده است:" ما روي کارسريع دواير افغانستان حساب مي کنيم که فوراً عاملان اين سوقصد را پيدا کرده وآنها را به عدالت بسپارد".

مطالب مرتبط

آگهی