کرزي دريک فضاي عاطفي واشک آلود ازاعلام ليست شوراي عالي صلح خبرداد | افغانستان | DW | 28.09.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

افغانستان

کرزي دريک فضاي عاطفي واشک آلود ازاعلام ليست شوراي عالي صلح خبرداد

حامد کرزي رئيس جمهور افغانستان به روز سه شنبه گفته است اعضاي کميته اي را به شمول زنان، جنگسالاران پيشين و اعضاي کابينه اش تعيين کرده است که هدف آن مذاکرات صلح با طالبان مي باشد.

کرزی: هرمرمی ای که شلیک می کنند به قلب این کشور می خورد

کرزی: هرمرمی ای که شلیک می کنند به قلب این کشور می خورد

کرزي درمحفلي به مناسبت روز سواد آموزي گفته است:" امروز ما ليست شوراي عالي صلح را اعلام مي کنيم".

تصميم به تشکيل اين شورا درماه جون به هنگام " جرگه صلح " درکابل گرفته شد که درآن بزرگان جماعات، سران قبايل ، علماي ديني ورهبران سياسي شرکت کرده بودند.

کرزي مي کوشد مذاکره با سران طالبان را جهت تسريع پايان جنگي که به سال دهم خود داخل مي شود، انجام دهد. اما طالبان اين پيشنهاد اورا رد کرده بودند ومي گفتند تا زماني که نيروهاي خارجي زيرفرماندهي ناتو ازافغانستان خارج نشوند، مذاکره نمي کنند.

مقامات رسمي افغانستان گفته اند که اين شورا شامل اعضاي پيشين طالبان وحزب اسلامي که يک گروه کوچک جنگجويان زيررهبري گلبدين حکمتيار نخست وزيرپيشين ورهبرمجاهدين نيز خواهد بود.

حزب اسلامي درحال حاضر باوجود سوء ظنهاي متقابلي که بين اين گروه وطالبان وجود دارد، با طالبان داخل يک ائتلاف محکم است.

کرزي گفت: ليست 65 عضو شوراي عالي صلح دراواخر روزسه شنبه اعلام خواهد شد، اما از درجمله اعضاي اين شورا از محمد محقق و فاروق وردک وزيرموجود معارف نام برد.

او گفت :" خواهران نيز دراين ليست وجود دارند". لاکن کرزي ازاينکه چه کسي از زنان دراين شورا عضويت دارد، نام نبرد. طالبان هنگامي که درقدرت بودند، مانع رفتن زنان به مکتب و کار دربيرون منزل شده وزنان اجازه نداشتند بدون محرم شرعي خانه را ترک بکنند.

رئيس جمهور افغانستان درحالي که برچشمانش اشک داشت ودريک مکتب عالي سخن مي گفت افزود:" کودکان ما ازترس انفجار، بمبهاي انتحاري وبمباردمانها به مکتب رفته نمي توانند " . حامد کرزي گفت : "من نمي خواهم پسرم ميرويس بيگانه شود". کرزي که به مناسبت روز سواد آموزي سخن مي گفت افزود: "من مي خواهم او دراينجا به مکتب برود... درهمينجا داکترشود". اشاره کرزي به پسرسه ساله اش ميرويس بود.

همزمان با گريستن کرزي ديده مي شد که زنان حاضر درمحفل ومقامات حکومت نيز اشک مي ريختند.

کرزي مجدداً به روز سه شنبه دريکي ازمکاتب کابل خطاب به طالبان گفت: به جنگيدن پايان دهند وبه روند صلح بپيوندند. کرزي گفت :" هموطنان وطن تان را به خاطر منافع ديگران خراب نکنيد. مردم تان را به نفع ديگران نکشيد، مکاتب را به نفع ديگران نبنديد".

اشاره کرزي بصورت غير مستقيم به پاکستان وسايرکشورهاي همسايه اي بود که ادعا مي شود طالبان را به دليل منافع ستراتژيک دراز مدت شان حمايت مي کنند. دريک مورد او ازپاکستان نام برد.

کرزي گفت:" طالبان وديگران هرگاه خود را ازاين کشور مي دانند وخود را مسلمان وافغان مي دانند بايد بدانند که هرمرمي که آنها شليک مي کنند درقلب اين کشور مي خورد وبه سود دشمنان اين خاک است".

فرانس پرس / رسول رحيم

ويراستار: سيدروح الله ياسر

آگهی