کرزي خواهان حذف نام بعض رهبران طالبان ازليست سياه شد | افغانستان | DW | 28.03.2009
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

افغانستان

کرزي خواهان حذف نام بعض رهبران طالبان ازليست سياه شد

حامد کرزي رئيس جمهور افغانستان به روز شنبه گفته است، نام آن عده ازرهبران طالبان که جزئي ازشبکه القاعده نيستند، بايد ازليست سياه ملل متحد حذف شوند.

کرزی برای تسریع روند صلح خواهان جلب کمک بعضی کشورهای اسلامی می باشد

کرزی برای تسریع روند صلح خواهان جلب کمک بعضی کشورهای اسلامی می باشد

حامد کرزي که بدنبال اعلام خطوط عمده ستراتژي جديد ايالات متحده امريکا در برابرخبرنگاران دريک کنفرانس خبري شرکت کرده بود، گفته است که حکومت وي وجامعه بين المللي بايد ازبعض کشورهاي اسلامي جهت تسريع روند صلح با جنگجويان کمک بخواهند.

کرزي گفته است:" وقتي که ما درمورد روند صلح گپ مي زنيم، بايد مطمئن باشيم که فضاي مناسب را براي چنين روندي به وجود آوريم".

کرزي افزوده است:

" فضاي مناسب عبارت است ازنخست نظرانداختن به ليست ملل متحد وبعداً حذف نام همه کساني ازاين ليست که جزء شبکه تروريستي القاعده نبوده اند.".

کرزي گفته است بعضي ازطالبان درليست سياه ملل متحد ازآنجهت جا گرفته اند که آنها از زنداني شدن توسط حکومت افغانستان ويا نيروهاي بين المللي مي ترسيده اند ويا صرفاً به دليل اينکه " کساني بوده اند که مي خواسته اند آنها را زنداني کنند. اين نامها بايد ازليست حذف گردند".

سخنان کرزي درمورد تسريع مذاکرات باطالبان درست يک روز پس ازآن صورت مي گيرد که بارک اوباما رئيس جمهور ايالات متحده امريکا ، ستراتژي جديد آن کشور را درمورد افغانستان وپاکستان اعلان داشت. دراين ستراتژي آشتي با شورشيان معتدل طالب نيز مطرح است.

درحالي که اوباما، دراين طرح جديد حکومت امريکا ازبرهم زدن ، نابود کردن وشکست دادن القاعده درافغانستان وپاکستان سخن به ميان آورده است؛ آمادگي کشورش را براي ايجاد مراکزي درولايات مختلف افغانستان براي تسريع روند صلح با عناصرطالب نيز ابراز داشته است.

عبدالوکیل متوکل وزیرخارجه رزیم ساقط شده طالبان که درکابل زندگی می کند

عبدالوکیل متوکل وزیرخارجه رزیم ساقط شده طالبان که درکابل زندگی می کند

به روزجمعه ذبيح الله مجاهد سخنگوي طالبان گفته است که حرکت طالبان به شورشگري خود تا زماني ادامه خواهد داد که نيروهاي بين المللي " شکست خورده وخارج شوند" .

حامد کرزي رئيس جمهور افغانستان راجع به اين ستراتژي جديد گفته است که " بهترازآنچه هست که انتظارمي رفت". زيرا اين ستراتژي انتظارات مردم افغانستان را بازتاب مي دهد.

کرزي همچنان گفته است که جلب همکاري برخي کشورهاي اسلامي مانندعربستان سعودي و پاکستان که درجريان سالهاي 1996-2001 با طالبان نزديک بوده اند، براي تسريع روند صلح درکشورجنگزده افغانستان بسيارمهم مي باشد. اوافزوده است" کمک کشورهايي که نقش مهم دراين رابطه دارند بايد جلب شود ... وبدين ترتيب همهء عناصر بايد باهم يکجا شوند".

آژانس خبررساني آلمان/ رسول رحيم

ويراستار: صفي الله ابراهيم خيل

آگهی