کرزي خارجيان را مسوول تقلبات درانتخابات رياست جمهوري خواند | افغانستان | DW | 01.04.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

افغانستان

کرزي خارجيان را مسوول تقلبات درانتخابات رياست جمهوري خواند

حامد کرزي رئيس جمهور افغانستان به روز پنجشنبه خارجيان، به شمول مقامات ملل متحد واتحاديه اروپا را مسوول « تقلبات گسترده » درانتخابات رياست جمهوري و انتخابات شوراهاي ولايتي درسال گذشته خواند.

کرزی گفته است که افغانها نه بلکه خارجیها درانتخابات ریاست جمهوری سال گذشته موجب تقلبات بزرگ شده اند

کرزی گفته است که افغانها نه بلکه خارجیها درانتخابات ریاست جمهوری سال گذشته موجب تقلبات بزرگ شده اند

کرزي که درماه نومبر براي دومين بار سوگند وفاداري درمقام رياست جمهوري افغانستان ادا کرد، زيرفشارفزاينده کشورهاي غربي قرار دارد تا عليه فساد اداري، قاچاق مواد مخدر ونفوذ جنگسالاران بدنام مبارزه کند.

کرزي در يک نشست کارمندان کمسيون انتخابات افغانستان ضمن تشکر ازکارهاي آنها گفته است:« درانتخابات رياست جمهوري وشوراهاي ولايتي تقلب بوده است - شکي نيست که تقلب گسترده اي دراين انتخابات بوده است، تقلب بسيار گسترده ». کرزي ادامه داده وافزوده است:« اما اين تقلب را افغانها انجام نداده اند. خارجيان اين تقلب را انجام داده اند».

دراينجا اشاره کرزي به پيتر گالبرايت، معاون نماينده ويژه دبيرکل ملل متحد براي افغانستان مي باشد که، توسط کاي آيده نماينده ويژه آنوقت ملل متحد درافغانستان از مقامش برکنار شد. درعين زمان اين اشاره متوجه فليپ مورليون رئيس هيئت ناظران انتخاباتي اتحاديه اروپا نيز مي باشد.

گالبرايت قبلاً گفته بود که حدود 30% آراي کرزي تقلبي مي باشد درحاليکه هيئت ناظران انتخاباتي اتحاديه اروپا 1.5 رايي را که دراين انتخابات حساب شده بود" مشکوک " خوانده ونخواست ازانتخاباتي حمايت کند که درآن تقلبات گسترده صورت گرفته است.

کرزي گفته است:" ملل متحد ومعاون هيئت نمايندگي ملل متحد نقطه اصلي اين تقلبات بوده اند". به گفته کرزي " تقلبات درآنجا ساخته شده بود".کرزي علاوه کرده است : اين حرفها " به خورد" رسانه هاي بين المللي داده شدند تا" چاپ کنند وما را متهم به تقلب بسازند".

درماه فبروري هنگامي کرزي تغييراتي درقانون انتخابات به وجود آورد، مورد انتقادهاي شديد غرب قرار گرفت که مي خواهد با مجبورساختن ملل متحد براي بيرون کشيدن سه تن ازنمايندگان ازکمسيون شکايات انتخاباتي، کنترول آن کمسيون را کاملاً دردست گيرد.

کمسيون شکايات انتخاباتي که داراي دوعضو افغان نيز بود، نقش بزرگي درافشاي تقلبات در انتخابات رياست جمهوري مورخ 20 آگست سال گذشته داشت. اين کمسيون اعلام کرد: نيم مليون رايي که به کرزي داده شده است، اعتبارندارد.

درماه گذشته بعداز فشارهايي که حاميان غربي کرزي بر او وارد کردند، سخنگوي ارشد کرزي اعلام داشت که رئيس جمهور قبول کرده است، دوعضو غيرافغان نيز درکمسيون نظارت انتخاباتي براي انتخابات پارلماني اي که قرار است درماه سپمتبر درافغانستان برگزار شود، شرکت داشته باشند.

با وجود تقلبات گسترده ، پس ازآنکه عبدالله عبدالله يگانه رقيب کرزي براي دور دوم انتخابات، درانتخابات شرکت نکرد، کرزي براي يک دوره پنجساله ديگر به حيث رئيس جمهور افغانستان اعلام شد وبه تاريخ 19 ام ماه نومبر سوگند وفاداري ياد کرد.

هيئت معاونت ملل متحد براي افغانستان يا " يونما " نيز درمورد طرزبرخوردش به انتخاباتي که موجب اينهمه تقلبات بزرگ انتخاباتي شد، مورد انتقادات سنگيني قرار گرفت.

فرانس پرس/ رسول رحيم

ويراستار: سيدروح الله ياسر

آگهی