کرزي : تروريسم درپاکستان عميقاً ريشه دوانده است | افغانستان | DW | 02.08.2008
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

افغانستان

کرزي : تروريسم درپاکستان عميقاً ريشه دوانده است

حامد کرزي ضمن تقاضا ازکشورهاي آسياي جنوبي براي پايان دادن به بازيهاي جيوپولتيکي ، به روزشنبه گفته است : است که تروريستان درپاکستان عميقاً ريشه گرفته اند و ازتربيت وحمايت نهادي برخورداراند.

کرزی گفته است دل بستن به منافع تاریخ زده جیوپولتیکی درخدمت کدام هدفی بوده نمی تواند

کرزی گفته است دل بستن به منافع تاریخ زده جیوپولتیکی درخدمت کدام هدفی بوده نمی تواند

کرزي به اجلاس سران هشت کشور آسياي جنوبي درکولمبو که نخست وزيرپاکستان نيز درآن شرکت دارد، گفته است :

" درپاکستان ، تروريسم وپناهنگاههايش همان طوري که درقتل غم انگيز شهيد بي نظير بهوتو ديده شد، ريشه عميق دارد". کرزي افزوده است :" درحاليکه تروريستان مطلقاً درحاشيه جوامع پرمدارا وصلح دوست ما قرار دارند، درمنطقهء ما ازتربيت وحمايت نهادي برخورداراند". " همين خصلت تروريسم است که خطر جدي را به وجود مي آورد"

روابط ميان افغانستان وکشورهمسايه اش پاکستان درماههاي اخير با متهم ساختن مکرر پاکستان توسط مقامات افغانستان که جاسوسان آن کشوربه صورت مخفي شورشيان طالب را درجنگيدن عليه نيروهاي افغان وخارجي درخاک افغانستان حمايت مي کنند ،به سرعت خراب شده است.

افغانستان ازدهها حملات انتحاري وبمبگذاري کنارسرکهاي طالبان رنج مي برد، که تنها درهمين سال جاري تا اکنون 200 نفر را کشته و اين کشور را يکي ازخشونتبار ترين مناطق جهان ساخته است.حکومت افغانستان به متحدانش درايالات متحده امريکا وناتو گفته است که سرچشمه تروريسم به پناهگاه آنها در درون خاک پاکستان قرار دارد.

طالبان با وجودی که مطلقاً درحاشیه جامعه قرار دارند، اما درپاکستان مورد تربیت وحمایت نهادی قرار می گیرند

طالبان با وجودی که مطلقاً درحاشیه جامعه قرار دارند، اما درپاکستان مورد تربیت وحمایت نهادی قرار می گیرند

کرزي گفته است : " تروريسم درمنطقه ما ازبقاياي سنت سياستهاي تنگ نظرانه ودنبال کردن علايق تاريخ زدهء جيوپولتيکي تغذيه مي کند... درمنطقه ء ما که معروض به چالشهاي متعددي مي باشد، تروريسم بيشتر ازهمه بي ثبات کننده مي باشد".

پاکستان اتهامات افغانستان را رد کرده ومي گويد که حکومت کابل مي کوشد توجه مردم را از ناکامي خودش در فرونشاندن شورشگري طالبان منحرف سازد..

پاکستان نيز دستخوش خشونتهاي تروريستي است. بي نظيربهوتو نخست وزيرپيشين اين کشور به تاريخ 27 ام ماه دسمبر همينکه ازيک همايش انتخاباتي درشهر راولپندي برمي گشت توسط حمله با تفنگ وبمب کشته شد.

حکومت جديد غيرنظامي اي که درپاکستان روي کار آمده است سعي نمود تا براي فرونشاندن خشونتها دراين کشور که موجب کشته شدن صدها پاکستاني درسال گذشته شده است، با جنگجويان درمناطق قبايلي مرزي گفت وگو بکند.

اما مقامات افغان وناتو براين نظر اند که اين مذاکرات فشار بر طالبان را کاهش داده وبه آنها اجازه مي دهد تا شورشيان بيشتري به افغانستان بفرستند . چنانکه درسال جاري ميزان حملات درمناطق مرزي افغانستان تا 40% افزايش يافته اند.

کرزي افزوده است:

"درحاليکه اکنون مردم افغانستان هرروزه ضربهء تروريسم را متحمل مي شوند، بيم زياد وجود دارد که ما شاهد گسترش آتش سرکش تروريسم درسرتاسرمنطقه باشيم . .. زمان آن فرارسيده است که همه دريابيم که ادامه منافع تنگ نظرانه جيوپوليتيکي وتندرويهاي پيکارجويانه ، به مثابه ء ابزاريک مشي سياسي ، ديگرنمي توانند هدفي را تامين بکنند".

مطالب مرتبط

آگهی