کرزي به مثابه نخستين رهبريک دولت خارجي با کاميرون ملاقات کرد | افغانستان | DW | 15.05.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

افغانستان

کرزي به مثابه نخستين رهبريک دولت خارجي با کاميرون ملاقات کرد

ديويد کاميرون نخست وزيربريتانيا ضمن ديدارش با حامد کرزي رئيس جمهور افغانستان توافق کرد که راوبط کشورش را با افغانستان توسعه دهد.

دیوید کامیرون نخست وزیر جدید بریتانیا با ملاقات با رئیس جمهور کرزی از اولین رهبرخارجی پذیرایی می کند

دیوید کامیرون نخست وزیر جدید بریتانیا با ملاقات با رئیس جمهور کرزی از اولین رهبرخارجی پذیرایی می کند

حامد کرزي رئيس جمهور افغانستان به روزشنبه نخستين رهبرخارجي اي مي باشد که با ديويد کاميرون نخست وزيرجديد بريتانيا ملاقات کرد.

دراعلاميه اي که ازجانب دفتررياست جمهوري افغانستان ، پس ازمسافرت چهار روزه کرزي به ايالات متحده امريکا صبح روزشنبه انتشار يافته بود گفته مي شد:« رئيس جمهور افغانستان درپايان مسافرت رسمي اش به ايالات متحده امريکا، صبح روزشنبه به لندن مواصلت کرد وقراراست با ديويد کاميرون ملاقات کند و انتخاب او را به حيث نخست وزير بريتانيا تبريک بگويد».

ملاقات کرزي با کاميرون فقط چند روز پس ازآن صورت مي گيرد که نخست وزيرجديد، کابينه اش را تشکيل داد و موضوع افغانستان را درصدر دستور کار سياست خارجي اش قرار داد.

دراعلاميه دفترکرزي گفته مي شود که : کرزي وکاميرون « درموردتوسعه وتحکيم روابط دوجانبه بين دوکشور مذاکره مي کنند».

يک سخنگوي سفارت بريتانيا درکابل نيزگفته بود: رهبران متذکره به ساعت يازده ونيم به وقت لندن درمحل کار نخست وزيربريتانيا با هم مذاکره مي کنند.

سخنگوي نامبرده افزوده بود:« کرزي نخستين رهبرخارجي اي است که پس ازآغاز کار نخست وزيرجديد با او مذاکره مي کند».

يک سخنگوي حکومت بريتانيا در داوننگ ستريت گفته است:« رئيس جمهور کرزي که درحال ديداراز بريتانيا است، واضحاًمي خواست تا منحيث يکي ازنخستين مذاکراتش با او ملاقات کند».

« طبعاً اين يک ملاقات مهم نخست وزير با رئيس جمهورکرزي، با توجه به اهميت ماموريت افغانستان و شموليت ما دراين لشکرکشي مي باشد».

سخنگوي متذکره افزوده است:« نخست وزير( بريتانيا) با رغبت رئيس جمهور کرزي را در"چيکر" ( محل اقامت نخست وزيربريتانيا درلندن) دعوت کرد. اين نخستين بازديد رسمي يک رهبر دولتي ازانتخاب نخست وزيربدينسو با وي مي باشد».

« آنها روي سفربسيار موفقانهء رئيس جمهور کرزي به واشنگتن ودورنماي جرگه صلح دراخيرماه مي مباحثه کردند».

« هم رئيس جمهور وهم نخست وزير موافقت کردند تا مناسبات بين افغانستان وبريتانيا تحکيم بيشتر يابد».

« رئيس جمهور ونخست وزيرستايش شان را ازشجاعت ومهارت وقربانيهايي که سربازان بريتانيايي درافغانستان نشان داده اند ابرازکردند».

کاميرون حمايت بريتانيا ازستراتژي ايالات متحده امريکا درافغانستان را تجديد کرده وضمن صحبت تلفوني با بارک اوباما رئيس جمهور ايالات متحده امريکا تقريباً بلافاصله پس ازشروع کارش به روزسه شنبه اين موضع حکومت خود را به او اطلاع داده است.

درکنفرانس مطبوعاتي مشترکي که بارک اوباما رئيس جمهور ايالات متحده امريکا وحامد کرزي رئيس جمهور افغانستان درکاخ سفيد داشتنتد، اوباما تاييد کرده است که کاميرون بر« مناسبات فوق العاده خاص بين ايالات متحده امريکا و بريتانياي کبير تاکيد کرده است».

اوباما علاوه کرده است:« من مطمئنم که حکومت جديد اين را مي داند که منافع همه شرکاي ائتلاف درکمک به موفقيت رئيس جمهور کرزي و درايجاد يک افغانستان مرفه تر، با امن تر وباثبات تر مي باشد».

درافغانستان 9000 سرباز بريتانيايي درکنارنيروهاي امريکايي وناتو عليه شورشيان طالب مي جنگند.

فرانس پرس / مهرنوش انتظاري

ويراستار: رسول رحيم

آگهی