کرزي: افغانستان وپاکستان يک مناسبات نو دارند | افغانستان | DW | 06.01.2009
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

افغانستان

کرزي: افغانستان وپاکستان يک مناسبات نو دارند

رئيس جمهور افغانستان به روزسه شنبه پس ازمذاکرات با آصف علي زرداري رئيس جمهورپاکستان گفته است که افغانستان وپاکستان يک " مناسبات نو " دارند که اميدوار اند اين مناسبات به آنها درشکست دادن تروريسم وافراط گرايي کمک بکند.

زرداری درکابل ازتصمیم دوکشورافغانستان وپاکستان برای فرداهای بهترسخن به میان آورد

زرداری درکابل ازتصمیم دوکشورافغانستان وپاکستان برای فرداهای بهترسخن به میان آورد

آصف علي زرداري که چند ساعت پيش به افغانستان مواصلت کرد، نخستين مسافرتش را به کشورهمجواري که با سلفش پرويز مشرف روابط مشکلي داشت انجام مي دهد.

اصولاً اين مذاکرات مي بايست درماه گذشته صورت مي گرفت که دراثرخرابي آب وهوا به تعويق افتاد. نعيم خان سخنگوي سفارت پاکستان گفته است که روساي جمهور دوکشور " عمدتاً روي مناسبات دوجانبه ، همکاريهاي اقتصادي، تجارت واوضاع منطقه صحبت مذاکره خواهند نمود". دراين سفرباررئيس جمهورپاکستان ، شاه محمود قريشي وزيرخارجه آن کشورنيز همراه مي باشد.

کرزی درزمامداری زرداری برپاکستان ازمناسبات نو بین دوکشور یاد نمود

کرزی درزمامداری زرداری برپاکستان ازمناسبات نو بین دوکشور یاد نمود

کرزي پس ازمذاکرات دريک کنفرانس مطبوعاتي مشترک با رئيس جمهور پاکستان گفته است : درحالي که زرداري زمامداراست " افغانستان وپاکستان مناسبات نوي دارند". وي افزوده است:"ما اميدواريم که اين دوستي ، اين مناسبات نو به چيزي نايل شود که آرزو مي شود، يعني به يک جنگ قوي عليه تروريسم . تروريسم شکست داده شود ودورانداخته شود . افراط گرايي شکست داده شود".

زرداري گفته است:

"مامصمميم به سوي يک فرداي بهترکار بکنيم"

افزايش فعاليتهاي نيروهاي افراط گرا دردوسوي خط مرزبين دوکشورروابط ميان دوکشور را دچارتنش ساخته است، اين باعث مي شود که کرزي تقاضا بکند تا اقدام بيشتري عليه پناهگاههاي جنگجويان درپاکستان که ازآنجا به افغانستان تروريستان رامي فرستند صورت بگيرد.

آگهی