کرزي : افغانستان نمي خواهد ميدان جنگ نيابتي سايرکشورها گردد | افغانستان | DW | 11.03.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

افغانستان

کرزي : افغانستان نمي خواهد ميدان جنگ نيابتي سايرکشورها گردد

به گزارش آژانس فرانس پرس حامد کرزي به روز پنجشنبه دراسلام آباد گفته است : کشورش نمي خواهد ميدان جنگ نيابتي بين هند وپاکستان و ايالات متحده امريکا وايران گردد.

با وجود مخالفت غربیها کرزی طرفدار مذاکره با ملا محمد عمر رهبر طالبان درپرتو قانون اساسی افغانستان است

با وجود مخالفت غربیها کرزی طرفدار مذاکره با ملا محمد عمر رهبر طالبان درپرتو قانون اساسی افغانستان است

پس ازآنکه رژيم طالبان درسال 2001 بر اثر مداخله نظامي ايالات متحده امريکا سرنگون شد، کشورهاي هندو پاکستان که رقباي تسکين نا پذيرهمديگر مي باشند ، درصدد آن اند تا درحکومت افغانستان که ازحمايت غرب برخوردار است، نفوذ بيشتر داشته باشند.

ايالات متحده امريکا و ايران که با همديگرمخاصمت دارند، به عين ترتيب متهم مي باشند که معاملات دو رويانه اي را درارتباط با منازعه افغانستان دنبال مي کنند.

کرزي دريک کنفرانس خبري با رهبران پاکستاني گفته است:" ما درافغانستان کاملاً آگاه بوده ومي دانيم که بدون پاکستان وبدون همکاري پاکستان با افغانستان ، افغانستان نمي تواند ثبات وصلح داشته باشد".

کرزي گفته است:" من همچنان فکرمي کنم که درپاکستان نيز اين موضوع قبول شده است که بدون يک افغانستان باثبات وصلح آميز ، صلح وثباتي درپاکستان نمي تواند وجود داشته باشد".

رئيس جمهور افغانستان علاوه کرده است:" افغانستان نمي خواهد جنگ نيابتي اي درخاکش به راه افتد. افغانستان نمي خواهد جنگ نيابتي بين هندوپاکستان درافغانستان صورت گيرد...افغانستان نمي خواهد جنگ نيابتي بين ايران وايالات متحده امريکا درافغانستان به راه افتد. افغانستان نمي خواهد هيچ کشور عليه کشورديگري درافغانستان فعاليت کند".

تقاضاي سپردن ملا برادربه افغانستان

زيرفشار ايالات متحده امريکا ، اسلام آباد درمناطق مرزي اش با افغانستان لشکر کشي کرده است. درهمين مناطق است که بعد ازسال 2001 که حمله ايالات متحده امريکا موجب سرنگوني رژيم طالبان شد، شورشيان طالب و اعضاي شبکه تروريستي القاعده لانه کرده اند.

جنرال شجاع پاشا رهبر دستگاه استخبارات نظامی پاکستان به یوسف رضا گیلانی نخست وزیر آن کشور درمورد حوادث جاری گزارش می دهد

جنرال شجاع پاشا رهبر دستگاه استخبارات نظامی پاکستان به یوسف رضا گیلانی نخست وزیر آن کشور درمورد حوادث جاری گزارش می دهد

با وجود يک سلسله گزارشها درمورد دستگيري سران طالبان افغانستان درپاکستان درهفته هاي اخير، هنوز شک وترديد وجود دارد که آياد دستگاه استخبارات نظامي نيرومند پاکستان کاملاً با اين تندروان اسلامگرا بريده است ويانه؟

پاکستان تنها ازدستگيري ملا عبدالغني برادر تصديق کرده است که ازجانب مقامات امريکايي بعد ازملا محمد عمر رهبر طالبان ، مردم شماره دوم آنها خوانده شده است. ولي درعين زمان گزارشهايي وجود دارند که ملا محمد عمر با مقامات حکومتي افغانستان نيز ارتباط داشته است.

کرزي ازحکومت پاکستان تقاضا کرده است که ملا بردارد را به افغانستان تسليم بدهد. تحليلگران براين نظر اند که ملا بردار دردست پاکستان يک برگ برنده است که اسلام آباد ازاين طريق مي خواهد درآينده افغانستان اعمال نفوذ بکند.

يوسف رضا گيلاني نخست وزير پاکستان، گفته است که پاکستان دراين زمينه " با کارشناسان حقوقي مشورت مي کند" .، اما برآمادگي حکومتش جهت کمک به تلاشهاي حکومت افغانستان جهت تامين صلح اذعان کرده است.

گيلاني گفته است:

" براي تامين صلح و انکشاف، براي آشتي ملي وادغام مجدد، پاکستان حمايت کاملي از دستور کار وطرحي مي کند که توسط مردم افغانستان ورهبري منتخب آنها تدوين شده باشد".

رضا گيلاني علاوه کرده است:" ما به کمکهاي ما به مردم افغانستان درهرنحو ممکن آن ادامه مي دهيم".

به روز چهارشنبه آصف علي زرداري رئيس جمهور پاکستان خواهان يک " پلان مارشال" براي پاکستان وافغانستان شد تا بواسطه آن جلو پيکارجويي طالبان گرفته شود. اشاره او به کمکهايي بود که ايالات متحده امريکا درسال 1947 براي بازسازي اروپاي غربي بعد ازجنگ جهاني دوم مبذول داشته بود.

آصف علی زرداری با وجود رسیدن کمکهای امریکا به اسلام آباد به سقف 7.5 ملیارد دالر خواهان یک پلان مارشال برای پاکستان وافغانستان است

آصف علی زرداری با وجود رسیدن کمکهای امریکا به اسلام آباد به سقف 7.5 ملیارد دالر خواهان یک پلان مارشال برای پاکستان وافغانستان است

واشنگتن کمکهايش به پاکستان را براي پنج سال آينده سه چند ساخته است وبه 7.5 مليارد دالر رسانده است.

کرزي با وجود مخالفت غربيها خواهان مذاکره با ملا محمد عمراست

خبرگزاري آلمان يا " دي پي آ" گزارش کرده است که حامد کرزي رئيس جمهور افغانستان به روز پنجشنبه دراسلام آباد گفته است: حکومتش حاضر به مذاکره با ملامحمد عمر رهبر طالبان درمورد صلح درافغانستان مي باشد. کرزي غرب را به دليل اينکه چنين موضعي ندارد مورد انتقاد قرار داد.

کرزي دراسلام آباد به خبرنگاران گفته است:

" ما با طالبان درهمان سطح بلندي که شما آرزو داريد تماس داريم.... ما حاضريم با آنها به شمول ملا محمد عمر درپرتو قانون اساسي افغانستان مذاکره کنيم.... ما مي خواهيم با هر افغان درمورد صلح مذاکره کنيم. هرگاه جامعه بين المللي مشکلي داشته باشد، بايد ( نگرانيهايش را) توضيح بدهد".

ايالات متحده امريکا وسايرکشورهاي غربي که ازتلاشهاي حکومت افغانستان براي آشتي با طالبان حمايت مي کنند، اما آنها مي خواهند ملا محمد عمر وساير رهبران ارشد طالبان دراين مذاکرات شامل نباشند.

کرزي و سايرين براين نظر اند که ادغام مجدد قوماندانهاي طالبان درسطوح پايين به تنهايي نمي تواند يک صلح دوامدار را درکشور جنگزده افغانستان به وجود آورد.

کرزي گفته است:" موضوع براي آن متحدين ما که به عين زبان گپ نمي زنند مغشوش مي باشد... دربين متحدان عدم همآهنگي وجود دارد".

رسانه ها / رسول رحيم

ويراستار: عبدالمجيد ملک

آگهی