کرزي: افغانستان مي خواهد تا 2014 مسووليتهاي امنيتي اش را خود بردوش گيرد | آلمان و جهان | DW | 27.01.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

آلمان و جهان

کرزي: افغانستان مي خواهد تا 2014 مسووليتهاي امنيتي اش را خود بردوش گيرد

حامد کرزي رئيس جمهور افغانستان به روز چهارشنبه گفته است که حکومت او اميدواراست تا سال 2014 مسووليت امنيتي افغانستان را بردوش گيرد.

حامد کرزی رئیس جمهورافغانستان یک روز پیش ازکنفرانس افغانستان درلندن از جمهوری فدرالی آلمان دیدار کرد

حامد کرزی رئیس جمهورافغانستان یک روز پیش ازکنفرانس افغانستان درلندن از جمهوری فدرالی آلمان دیدار کرد

امروز رئيس جمهور افغانستان با انگلا مرکل صدراعظم آلمان فدرال دربرلين مذاکره داشت.

کرزي گفته است:" افغانستان نمي خواهد بار گردن متحدان ودوستانش باشد افغانستان مي خواهد به زودي خود ازقلمروش با مردم ووسايل خودش دفاع کند".

مذاکرات کرزي ومرکل يک روز پيش ازکنفرانس بين المللي افغانستان درلندن صورت مي گيرد.

رهبران موصوف از يک تاريخ دقيق براي خارج شدن نيروهاي خارجي ازافغانستان سخن نگفته اند. اما مرکل گفته است که کمکهاي بين المللي براي مدت طولاني اي بعد ازبيرون رفتن نيروهاي ناتو ازمنطقه ادامه خواهد يافت. اوچنين اظهار نظر کرده است:


" اين کمکها مي تواند متضمن کمکهاي مالي براي دوراني باشد که ديگر نيروهاي امنيتي مستقيماً درافغانستان حضور نمي داشته باشند".

مرکل گفته است که " درتاريخ افغانستان، ما لحظاتي را آزموده ايم که بيرون رفتن سريع ورها کردن افغانستان مي تواند موفقيت هرگونه انکشافي را نابود کند".

کرزي گفته است که حکومتش با شدت تلاش مي کند تا در دو سه سال آينده، براي بخش اعظم کشور امنيت را فراهم سازد وپس ازپايان پنج سال ، درسال 2014 مسووليت امنيتي همه کشور را دردست گيرد.

کرزی گفته است که نمی خواهد افغانستان درمسایل امنیتی باردوش متحدان ودوستانش باشد

کرزی گفته است که نمی خواهد افغانستان درمسایل امنیتی باردوش متحدان ودوستانش باشد

مرکل گفته است که کنفرانس لندن يک مرحله جديد انتقال مسووليتهاي نظامي مسوولانه را مطرح مي سازد.

صدراعظم آلمان روي آموزش دادن به نيروهاي امنيتي افغانستان که به زودي ممکن صورت بگيرد، تاکيد کرد. صدراعظم آلمان همچنان درمورد تامين معاشات اين نيروهاي امنيتي اشاره کرده است. مرکل ادامه داده است که :" درغيرآن طالبان مي توانند اميدوارباشند که نزد آن پليس وسربازي که حقوق ومعاشات مناسب به آنها پرداخته نمي شود، نمي تواند انگيزه اي ( براي جنگيدن ) وجود داشته باشد، ازاينرو مي توان برآنها حمله کرد".

مرکل به روز سه شنبه ستراتژي جديد کشورش را درمورد افغانستان اعلام کرد که شامل وعده اعزام 850 سرباز تازه دم ، وتمرکز روي آموزش دادن به نيروهاي افغانستان مي باشد. دراين ارتباط قرار است آلمان 100 مربي جديد براي پليس افغانستان اعزام کند. همچنان آلمان درنظر داردتا کمکهاي انکشافي اش را به افغانستان قريب دوچند ساخته وبه 430 مليون يورو( 605 مليون دالرامريکايي) برساند.

کرزي که به هنگام صرف صبحانه با مرکل مذاکره مي کرد ، نان شب را با نمايندگان پارلمان ورهبران احزاب سياسي آلمان صرف مي کند. پارلمان فدرال يا بوندس تاگ آلمان بايد بودجه جديد براي افغانستان را تصويب کند.

دي پي آ / رسول رحيم

ويراستار: مجيد ملک

آگهی