کرزي : افغانستان دستش را بسوي برادران ازطلسم رها شده دراز مي کند | آلمان و جهان | DW | 28.01.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

آلمان و جهان

کرزي : افغانستان دستش را بسوي برادران ازطلسم رها شده دراز مي کند

حامد کرزي امروز پنجشنبه گفته است که افغانستان دست خود را به سوي آن "برادران رها شده ازطلسم" درازکند که ازالقاعده وسايرشبکه هاي تروريستي مستقل بوده وطرفدار صلح دايمي اند.

عکس یادگاری ازشرکت کنندگان کنفرانس بین المللی افغانستان درلندن 28 جنوری 2010

عکس یادگاری ازشرکت کنندگان کنفرانس بین المللی افغانستان درلندن 28 جنوری 2010

کرزي که خطاب به کنفرانس بين المللي بزرگ درمورد افغانستان درلندن سخن مي گفت ، تقاضاي قديمي اش را ازشاه عبدالله پادشاه عربستان سعودي تکرار کرد که نقشي درپروسه صلح ايفا کند.

کرزي گفت:" ما بايد دست مان را بسوي همه هموطنان مان دراز کنيم . به ويژه برادران ازطلسم رها شدهء ما که بخشي ازالقاعده وسايرشبکه هاي تروريستي نيستند وقانون اساسي افغانستان را قبول مي کنند".

کرزي افزوده است:" براي آنکه اين برنامه ما موفق شود، ما اميدواريم اعليحضرت شاه عبدالله پادشاه عربستان سعودي ازروي مهرباني نقشي دررهبري صلح بازي کنند وبه اين پروسه کمک نمايند".

رئيس جمهور افغانستان گفته است: آنچه را مردم افغانستان مي خواهند مي توان درچهارکلمه چنين خلاصه کرد:" رهبري افغان ، ملکيت افغان " .

کرزي گفته است که يک شوراي ملي براي صلح وآشتي وادغام مجدد تاسيس مي کند وبه دنبال آن يک همايش سران قبايل را داير مي کند .با " نقش برازنده " اي که شاه عبدالله بازي مي کند.

کرزي گفته است : " ما ازهمسايگان به ويژه پاکستان تقاضا مي کنيم که ازطرح صلح وآشتي ما حمايت کنند... ما انتظار حمايت جامعه بين المللي را ازاين طرح داريم".

فرانس پرس/ رسول رحيم

ويراستار: حسين مبلغ

آگهی