کرزي اشاره نموده است که شايد دوباره خودرا درسال 2009 براي رياست جمهوري افغانستان نامزد نسازد | مصاحبه ها | DW | 09.08.2006
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مصاحبه ها

کرزي اشاره نموده است که شايد دوباره خودرا درسال 2009 براي رياست جمهوري افغانستان نامزد نسازد

حامد کرزي رئيس جمهورافغانستان ضمن مصاحبه اي با مجله " فوربس" گفته است که شايد وي درسال 2009 دوباره خود را براي رياست جمهوري افغانستان نامزد نکند. وي ازفقدان حمايتهاي بين المللي درمهمترين مسائلي که افغانستان به آن روبرومي باشد ؛ شکايت نموده است.

کرزی نمی خواهد برای دوردوم درسال 2009 رئیس جمهورافغانستان باشد

کرزی نمی خواهد برای دوردوم درسال 2009 رئیس جمهورافغانستان باشد

کرزي گفته است:

" فکرنمي کنم خوب باشد که هميشه رئيس جمهوربود...بگذاريد ديگرمردم نيزشانس حکومت کردن بيابند."

حامد کرزي ضمن ابرازاين نظربه مجله فوربس ، که نگارنده مجله آنرا عقيده بسيارمحکم خوانده است، افزوده است که :

" من مي خواهم ميراث خوبي براي افغانستان بگذارم . من مي خواهم اين کشوربا ثبات وازنگاه قانوني قوي باشد. من مي خواهم بعد ازخود کشوري با محيط باثبات وبا رهبران بديل به جا بگذارم ."

کرزي به مجله ء مذکوراعتراف نموده است که " فساد مالي درمجموع نظام وجود دارد" لاکن حکومت با وجود افزايش شورشگري طالبان درجنوب کشور، کنترول " همه کشور" را دردست دارد.

وي گفته است که مبارزه با مواد مخدربسياردشوارترازآنچه مي باشد که دراول فکر مي شد واقتصاد مواد مخدراکنون سومين اقتصاد را درکشورتشکيل مي دهد و " شمارزيادي" ازآن ناحيه سود مي برند.

همچنان کرزي تاکيد نموده است که کدام جنگسالاري درکابينه وي وجود ندارد و پاداشي که جامعه بين المللي به خاطرسرنگون ساختن طالبان به جنگسالاران داده است، حکومت وي راضعيف ساخته است.

کرزي گفته است ؛ درحالي که حکومت دررسيدن به هدفهاي تحکيم موفقيتهاي اقتصادي وبلند بردن سطح زندگي مردم موفق است، و عايدسرانه دوچند گرديده وبه 355 دالردرسال رسيده است، لاکن جمع آوري عوايد داخلي " مطلقاً شرم آوراست".

مطالب مرتبط

آگهی