کرامتی که سلب می شود: گزارش صلیب سرخ بین المللی درمورد مناطق تحت الشغال فلسطین | آلمان و جهان | DW | 14.12.2007
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

کرامتی که سلب می شود: گزارش صلیب سرخ بین المللی درمورد مناطق تحت الشغال فلسطین

" مناطق فلسطینی با یک بحران عظیم بشری رو به رو اند. مناطقی که درآن ملیونها انسان ازحقوق بشری شان محروم ساخته می شوند، آنهم نه گاهگاهی بلکه همه روزه !"(کزارش صلیب سرخ جهانی )

مناطق فلسطینی با یک بحران عظیم بشری رو به رو اند.

مناطق فلسطینی با یک بحران عظیم بشری رو به رو اند.

کمیتۀ بین المللی سازمان صلیب سرخ طی یک گزارش تازه زیر عنوان «کرامتی که صلب میشود» اسراییل را با لحن تند و صریح مورد انتقاد شدید قرار داده است که آن کشور بحران بشری را در مناطق فلسطینی تحت اشغال خود شدت می بخشد. درین گزارش آمده است که تدابیر خشونتبار اسراییل به قیمت جان تعداد زیاد انسانها تمام میشود، و آنعده از فلسطینی ها که باید زیر سلطۀ اشغالگران زنده گی کنند صرف یک زنده گی بخور و نمیری داشته و از شرایط عادی که شایستۀ یک انسان است محروم می باشند. در گزارش همچنان آمده است که تعداد 1.4 میلیون فلسطنی در باریکۀ غزه مثل گذشته به خاطر منازعات و بند و بست های اقتصادی، رفاه و صحت خود را از دست میدهند.

سازمان خیریۀ صلیب سرخ در گزارش خود علاوه کرده که راکت های تندروان فلسطینی تقریباً همه روزه اسراییل را هدف قرار داده و نیرو های اسراییلی بالمقابل تا اعماق نوار غزه پیشروی کرده و همچنان حملات هوایی و حملاتی را از سوی بحر انجام میدهند. در نتیجه مردم بیدفاع نوار غزه قربانی این جنگ ها شده و راهی هم برای فرار ندارند.

فلوریان وستفال سخنگوی سازمان صلیب سرخ گفته است که زبان و لحن این گزارش خود گویای جدی بودن وضع درین منطقه است. وی که لحن صریح گزارش را بیان احساس نگرانی سازمان صلیب سرخ خوانده است، افزوده که دیگر نباید واقعیت های که در محل دیده میشوند کتمان گردند.

درین گزارش همچنان تذکر رفته که پس از مسدود کردن مرز های نوار غزه در شش ماه قبل، قیمت ها بطور سرسام آوری بالا رفته و بیشتر از هشتاد هزار فلسطینی کار خود را از دست داده اند. تقریباً همه فابریکه ها به دلیل عدم دریافت مواد خام، دروازه های شان را بسته اند. اقلام صادراتی مانند بادنجان رومی، توت زمینی و گل از همان آغاز حاصل گیری در ماه جون، به خاطر مسدود بودن راه های مواصلاتی، در نوار غزه گندیده اند.

به نقل از این گزارش وضع بشری در ساحل غربی رود اردن روز بروز بدتر شده و فلسطینی ها باید با درمانده گی شاهد ضبط شدن خاک شان باشند. صلیب سرخ مینگارد که در جریان سال گذشته شهرک های یهودی نشین و جاده ها گسترش یافته اند و به این ترتیب از خانواده ها آن زمین های تصاحب شده اند که آنها از چندین نسل به اینطرف آنرا قابل کشت ساخته اند.

در مقدمۀ گزارش چنین آمده است: "مناطق فلسطینی با یک بحران عظیم بشری روبرو اند. مناطقی که در آن میلیون ها انسان از حقوق بشری شان محروم ساخته میشوند. آنهم نه گاه گاهی، بلکه همه روزه!"

مطالب مرتبط

آگهی