کدام کشور مدال طلاي بيشتر درو مي کند؟ | آلمان و جهان | DW | 08.08.2008
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

کدام کشور مدال طلاي بيشتر درو مي کند؟

درحاليکه تا هنوز اختلافات سياسي فضاي خبري درمورد بازيهاي المپيک پيکنگ را پرکرده است، درحلقه هاي سپورتي و دربين دوستداران ورزش بيشتر اين مطرح است که کدام کشور مدالهاي طلاي بيشتر را درو خواهد کرد.

برای ورزشکاران به دست آوردن مدالها مهمتر ازهمه چیزهای دیگراست

برای ورزشکاران به دست آوردن مدالها مهمتر ازهمه چیزهای دیگراست

چين اصلاً علاقه مند بود که بازي هاي سال 2000 المپيا را برگزار کند، اما کميتۀ بين المللي المپيک بخاطر سرکوب گرديدن جنبش دموکراتيک در سال 1989 در چين، در سال 1993 تصميم گرفت که اين مسابقات در شهر سدني آستراليا داير شود. بالاخره پيکنگ در سال 2001 موفق شد امتياز برگزاري مسابقات 2008 المپيا را از آن خود سازد.

اين امتياز شانس خوبي براي حکومت کمونيستي چين بود تا هفت سال تمام حمايت مردم خود را براي يک هدف مشترک جلب کند که در آن ظاهراً اختلافات ايديولوژيکي وجود نداشته باشد. در حاليکه از همان آغاز جدايي ورزش از سياست، که بار ها در مورد آن سوگند خورده شده بود، تا اندازه اي از حقيقت دور بود.

در مراسم افتتاح اين بازي ها رؤساي دول و حکومات تقريباً 20 کشور در کنار رهبران چين قرار ميگيرند.

قبلاً امریکاییان مدالهای طلا را درو می کردند. مایکل جانس دونده امریکایی که به دهها مدال ممتازبین المللی والمپیک را ازآن خود ساخته است

قبلاً امریکاییان مدالهای طلا را درو می کردند. مایکل جانس دونده امریکایی که به دهها مدال ممتازبین المللی والمپیک را ازآن خود ساخته است

اگر پيش بيني ها به واقعيت برسند، ايالات متحدۀ امريکا ديگر نخواهد توانست در پايان اين مسابقات جاي اول را در کسب مدال طلا بگيرد. ناظران زيادي معتقد اند که چين با استفاده از موقف ميزبان بودنش براي اولين بار تعداد بيشتر مدال طلا را نسبت به امريکاييان بدست خواهد آورد.

چين در بازي هاي قبلي المپياي تابستاني هم در صفوف بالا قرار داشت. در سال 2000 در سدني، با دريافت 28 مدال طلا، جاي سوم را کسب کرده بود. ايالات متحدۀ امريکا در آن سال 38 مدال و روسيه 32 مدال طلا را بدست آورده بودند. ايالات متحده در مسابقات سال 2004 در آتن، با دريافت 36 مدال طلا، بازهم مقام اول را داشت، ولي روسيه در آن مسابقات به مقام سوم نزول کرد.

بیتنا هوی برنده آلمانی مدال طلا درالمپیای 2004 درآتن

بیتنا هوی برنده آلمانی مدال طلا درالمپیای 2004 درآتن

از آنجاييکه برخي از ورزشکاران روسي طي سالهاي اخير دوپنگ يا داروي غير مجاز تقويه کننده را استفاده کرده اند و اجازۀ اشتراک درين بازي ها را ندارند، معلوم نيست که روسيه درين دور المپيا در کدام مقام قرار ميگيرد.

در المپياي سال 2004 در آتن نام هشتاد کشور در فهرست برنده گان مدال درج گرديده بود.

موقف آلمان در طول سالهاي اخير سير نزولي داشته است. پس از وحدت دو آلمان ورزشکاران اين کشور در بازي هاي سال 1992 در شهر بارسلوناي اسپانيا، با کسب 33 مدال طلا، مقام سوم را کمايي کردند. در حاليکه بعداً در مسابقات سدني و آتن هربار تنها 13 مدال طلا دريافت نمودند و به اينترتيب به مقام هاي پنجم و ششم نزول کردند. با آنهم ورزشکاران آلماني اميدوار اند که اينبار با موفقيت هاي بيشتر به کشور شان برگردند.

اما جايزه هاي نقدي که بعداً براي ورزشکاران آلماني برندۀ مدال داده ميشوند در مقايسه با جوايز نقدي بعضي از کشور هاي ديگر تفاوت زيادي دارند. مثلاً ادارۀ کمک هاي ورزشي آلمان براي برندۀ مدال طلا مبلغ 15 هزار يورو جايزه را درنظر گرفته است، و برنده گان مدال هاي نقره و برونز هريک 10 هزار و 7500 يورو دريافت ميکنند. در حاليکه يک ورزشکار روسي با دريافت مدال طلا مبلغ 100000 يورو جايزۀ نقدي ميگيرد، و ماليزيا براي برندۀ مدال طلا ورزشکاران خود 250000 يورو را درنظر گرفته است. کشور ميزبان چين، براي اولين بار به قهرمان المپياي خود 140 هزار يورو خواهد داد، که اين رقم بيشتر از آنست که اکثريت چينايي ها در تمام طول عمر خود کمايي ميکنند. امسال ازافغانستان نيز چهار ورزشکار دراين المپيا شرکت کرده اند که شامل سه مرد ويک زن مي گردند.محافل ورزشي درافغانستان نيز به کلي نا اميد نبوده ومعتقد اند که برخي ازورزشکاران آن کشور مي توانند درسطح جهاني نيز امتيازات بزرگي به دست آورند

آگهی