کدام يکي به صلح میانجامد: مبارزه یا مصالحه؟ | افغانستان | DW | 23.09.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

افغانستان

کدام يکي به صلح میانجامد: مبارزه یا مصالحه؟

تامين صلح در افغانستان به بحثي گسترده تبديل شده است. نه تنها در افغانستان، بلکه در کشورهايي که در افغانستان نيروي نظامي دارند موضوع چگونگي تامين صلح در افغانستان هر از گاهي مورد بحث قرار ميگيرد.

بعد از نه سال جنگ، هنوز موضوع طالبان مورد بحث قرار دارد

بعد از نه سال جنگ، هنوز موضوع طالبان مورد بحث قرار دارد

شام روز چهارشنبه تعدادي از کساني که در مورد صلح پژوهش ميکنند و نمايندگان ارتش آلمان، در شهر کوبلنس آلمان در مورد چگونگي تامين صلح در افغانستان گفتگو کردند.

موضوع اصلي اين جلسه بيانيهاي بود که قبلا در همين سال از سوي کارشناسان آلماني در "بنياد تحقيق براي صلح" نشر شده بود. نگارندگان اين بيانيه سياست آلمان درباره افغانستان را شکست خورده اعلام کرده و خواستار مذاکره با طالبان شده بودند.

آندرياس هاينه من گرودر، يکي از نويسندگان بيانيه صلح ، در جريان اين بحث گفت: "مبارزه نظامي عليه شورشيان و همزمان حفاظت از مردم افغانستان ممکن نيست".

و تعدادي ديگر از پژوهشگران آلماني به اين عقيده اند که براي تامين صلح در افغانستان، بايد گزينههاي ديگري غير از مبارزه نظامي در نظر گرفته شود. او تلاشهاي گفتگو با طالبان را يکي از اين گزينهها ميداند.

هاينه من گرودر افزود: "تامين صلح پايدار، وظيفه بسيار مشکلي است. کسي تا به حال راه حلي در اين زمينه ارايه نکرده است".

گفتگو با طالبان برنامه محوري حکومت افغانستان است. مقامهاي حکومت افغانستان در تلاش اند که از طريق گفتگو طالبان را وادار به مصالحه و به زمين گذاشتن سلاحهاي شان بکنند. اما برعلاوه نگرانيهايي که گروههاي حقوق بشري از برنامه مصالحه با طالبان دارند، حاضر نشدن طالبان به مصالحه، نتيجهبخش بودن آن را با سوالهايي مواجه کرده است.

اتمار شتاين بيکر، از موسسه «همکاري براي صلح» گفت: "بعد از نه سال جنگ، طالبان هنوز هم موضوع بحث هستند".

بيکر از مدتها پيش بدين سو طرفدار مذاکره با طالبان است. او با تاکيد گفت: "ما بايد اين تصور را که تنها يک فرقه کوچک دست به شورش زده است، کنار بگذاريم. طالبان در بين بخشهايي از مردم طرفدار دارند".

با وجود اين، آندره دنک، يکي از افسران ارشد ارتش آلمان در مورد مذاکره با طالبان بدبين است. او گفت: "البته بايد مذاکرات صلح با طالبان نيز آغاز شود، اما هنوز راه درازي در پيش داريم تا به چنين مرحلهاي برسيم، و طالبان هنوز حاضر به مذاکره نيستند".

اين افسر ارتش فدرال آلمان افزود: "تا به حال اين طالبان اند که دست به خشونت ميزنند. من شخصا علاقهاي به صلح در آنها نميبينم".

برونو شخ، از بنياد "تحقيق درباره صلح و منازعه" گفت که "آغاز صحبت با يکديگر از اهميت برخوردار است، اما نبايد اين تصور به وجود بيايد که بعد از عقب نشيني نيروهاي ناتو، صلح در افغانستان تامين خواهد شد.

در همين حال، وينفريد ناخت واي، نماينده پيشين حزب سبزها و يکي از نويسندگان بيانيه صلح براي کسب موفقيت، بر لزوم همکاري با مردم محلي افغانستان تاکيد کرد.

او همچنين گفت: "در بسياري از مناطق افغانستان زمينه شورش وجود دارد. من نميدانم چگونه ميتوان با آن مقابله کرد".

شتاين بيکر، پيچيدگي جنگ افغانستان را چنين شرح داد: "طالبان قادر به پيروزي نيستند. ناتو هم نميتواند پيروزي نظامي را از آن خود کند. هزينه اين شرايط سخت را مردم افغانستان ميپردازند".

ديپيآ/ مهرنوش انتظاري

ويراستار: عارف فرهمند

آگهی