کتیبه مولانا جلال الدین محمد بلخی درشهرمزارشریف اعمار شد | گزارش های بازسازی | DW | 06.04.2012
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

گزارش های بازسازی

کتیبه مولانا جلال الدین محمد بلخی درشهرمزارشریف اعمار شد

کتیبه مولانا جلال الدین محمد بلخی به طرف غرب روضه حضرت علی در داخل شهر مزارشریف در خیابانی که قبلاً به نام خیابان مولانا جلال الدین محمد بلخی مسما بود، اعمارشده است.

default

مولانا جلال الدین بلخی، با طریقت صوفیانه مولویه به نام او، بیش از همه جا درترکیه حضور چشم گیرتری دارد

به قول مسوولان شهر داری مزارشریف این کتیبه به دستور والی بلخ طراحی و به حمایت مالی شهرداری مزارشریف اعمارشده است. کمال الدین کمال، معاون شهرداری مزارشریف می گوید، تلاش زیاد ازسوی شهرداری صورت گرفت تا در مدت نسبتاً کم اعمار این کتیبه به استقبال سال نو اعمار گردد. اوتوضیح داد:

" شهرداری درمدت یک ماه به طور 24 ساعته، شب وروز کارکرد تا کارآنرا به اکمال رسانید. البته به طورعادی مدت 3 ماه کارلازم داشت، ما آنرا در30 شب و روزتکمیل کردیم."

آقای کمال افزود، ازاین که مولانا جلال الدین محمد بلخی یک شخصیت بین المللی است، به دو زبان دری وانگلیسی دراین کتیبه شهرت اوحک شده است. به قول او، این ریاست درنظر دارد تا درخیابان های دیگر اطراف روضه حضرت علی کتیبه های شخصیت های دانشمند وادیب دیگر را نیز اعمارنماید. او در این باره گفت:

"ما تصمیم داریم که در چهار گوشه شهرمزارشریف کتیبه های شخصیت های نخبه دیگر کشورما مانند، ناصرخسرو، رابعه بلخی و سایرین را بسازیم وآنها را به معرفی بگیریم."

شماری ازباشندگان شهرمزارشریف این اقدام شهرداری ومقامات ولایت بلخ را گامی ارزنده وبه جا می دانند، اما به تناسب مقام شامخ شخصیت مولانا جلال الدین محمد بلخی این کار را کاری کوچک می دانند و می خواهند که به خاطر این مرد بزرگ اقدامات بزرگ صورت گیرد. مسعود یمام، یک باشنده شهر مزارشریف دراین مورد گفت:

"همان طوریکه برای همه معلوم است، مولانا یکی از شاعران وعارفان مشهورافغانستان وجهان می باشد، کتیبه ای که بنام او ساخته اند، قابل درنگ است، اما باعظمتی که مولانا دارد باید، باید مطابق عظمت آن درساختن این کتیبه توجه صورت می گرفت. امید وار هستم دراین عرصه توجه بیشترصورت گیرد."

درکاراعماراین کتیبه دو میلیون و پنجصد هزار افغانی هزینه شده است که از جانب شهرداری مزارشریف پرداخت شده است. گفتنی است قبل از این حدود سه سال قبل کتیبه امیرعلی شیرنوایی توسط حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان درخیابان شمالشرقی روضه حضرت علی اعمارگردید.

نبی اثیر، مزار شریف
ویراستار:مبلغ

آگهی