کاهش خشونت ها عليه زنان درافغانستان | افغانستان | DW | 21.02.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

افغانستان

کاهش خشونت ها عليه زنان درافغانستان

خشونت هاعليه زنان درافغانستان نسبت به سال 2008ميلادي 20درصد کاهش يافته است.معين وزارت امور زنان گفت: باآنکه سطح خشونت عليه زنان بطورنسبي کاهش يافته است ،اما اين وزارت براي کاهش بيشتر ازطرق مختلف به تلاشهايش ادامه مي دهد.

default

خانم پلوشه کاکر،معين مالي واداري وزارت امور زنان، درمراسم گشايش چهارمرکز کمک هاي حقوقي ومشوره دهي براي زنان درولايت بلخ ،ازکاهش وپايين آمدن خشونت ها دربرابر زنان درسال گذشته درافغانستان، خبرداده گفت:"ارقامي که وزارت امور زنان بدست آورده است، خشونت عليه زنان درسال 2009نسبت به سال 2008 بيست درصد کاهش يافته است."

خانم کاکر پايين بودن سطح آگاهي زنان وعدم درک از حقوق شان را يکي ازمشکلات عمده واساسي فرا روي زنان ياد کرد. او افزود: مراکزمساعدت هاي حقوقي براي دختران وزناني که به مشکلات حقوقي مواجه مي شوند، مشوره لازم ورهنمايي مي نمايند که به کدام ارگان ها بخاطرحل مشکل شان مراجعه کنند .

معين وزارت امور زنان گفت: با آنکه سطح خشونت عليه زنان بطورنسبي کاهش يافته است ،اما اين

وزارت براي کاهش بيشتر ازطرق مختلف به تلاشهايش ادامه مي دهد.

خانم کاکر گفت: وزارت امور زنان در نظر دارد تا درساير ولايات افغانستان نيز مراکز مساعدت هاي حقوقي را براي دختران وزنان ايجاد نمايد.

فريبا مجيد، رييس امور زنان ولايت بلخ مي گويد: "بر اساس بر رسي هاي که رياست امور زنان دراين ولايت انجام داده است ، عمده ترين مشکل زنان دراين ولايت مشکلات خانوادگي است ،بناءً رياست امور زنان اين ولايت جهت مشوره دهي وحل معضلات حقوقي زنان و پاسخ به اين نيازگسترده، دست به ايجاد مراکز بيشتردراين ولايت زد، زيرا رياست امورزنان به همه مشکلات رسيدگي نمي توانست."

فهيمه يک تن ازباشندگان شهرمزارشريف ايجاد مراکزمساعدت هاي حقوقي براي زنان دراين ولايت را گام موثروارزشمند در راستاي حل مشکلات حقوقي زنان خوانده، مي گويد:"اين چهارمرکز حقوقي که ايجاد گرديد مي تواند به زنان مشوره هاي حقوقي بدهد ودرصورت لازم به مراجع ذيربط ديگررهنمايي نمايد".

به باور فعالان حقوق زن ، تلاش وهماهنگي ارگان هاي مختلف درکاهش خشونت موثرواقع گرديده است. سيد محمد سامع، مسوول کميسيون مستقل حقوق بشر، درشمال مي گويد: " بر اساس بررسي هاي اين کميسيون 13درصد خشونت ها درشمال نسبت به سال 2008 کاهش يافته است."

آقاي سامع مي گويد: "درسال 2008 دوازده موردخشونت عليه اطفال و تجاوزجنسي درشمال صورت گرفته بود ، ولي تعداد کمي مجازات شدند ،اما درسال 2009 تعداد 9تن مورد تجاوزجنسي قرارگرفتند که همه عاملان آن محاکمه ومجازات شدند". به باورآقاي سامع برخورد جدي ارگان ها ونهاد ها با مجرمان درکاهش خشونت موثراست.

بيشترين فعاليت هاي وزارت امور زنان وساير نهاد هايي که در راستاي آگاهي دهي به زنان وکاهش خشونت عليه زنان فعاليت مي نمايند ، تاهنوز محدود به شهرهاي افغانستان است ،درحالي که بيشترين خشونت ها عليه زنان در روستاي کشورصورت مي گيرد. به باور کارشناسان اکثرقربانيان خشونت ها، بنا بر فرهنگ حاکم درجامعه به مراجع دولتي ، شکايت ازخانواده خود را عيب مي دانند؛ اين برخورد ها باعث تداوم خشونت وبي پروايي عاملان آن گرديده است.

نبي اثير، شهرمزارشريف

ويراستار: ياسر

آگهی