کاهش انتظارات اروپا از اوباما | آلمان و جهان | DW | 31.03.2009
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

کاهش انتظارات اروپا از اوباما

انتظارات بيش از حدي که در آغاز در اروپا از رييس جمهور جديد ايالات متحده امريکا وجود داشت، در اين روز ها کاهش يافته است.

مشکلات سنگین جهانی و دشواریها درروابط دوسوی اتلانتیک به نظربسیاریها با فرهمندی ومحبوبیت اوباما نیز نمی تواند حل وفصل شود

مشکلات سنگین جهانی و دشواریها درروابط دوسوی اتلانتیک به نظربسیاریها با فرهمندی ومحبوبیت اوباما نیز نمی تواند حل وفصل شود

از بارک اوباما پيش و اندکي بعد از انتخابش به عنوان رييس جمهور با انتظارت خيلي زيادي به حيث يک نجات دهنده استقبال به عمل مي آمد اما حالا اندکي پيش از آغاز کنفرانس گروه جي 20 در لندن با نظر داشت بحران عميق مالي و اقتصادي، به يک بارگي شک و ترديد دامن گير شده است. آيا اوباما مي تواند اين همه انتظارات را برآورده کند، و يا در وجود شخص او بيشتر ناتواني يک سياست مدار فرهمند در تاروپود وابستگي هاي متقابل جهاني نمايان است؟ صرف نظر از آنکه درا ين ميان نيرويي رهبري جهاني امريکا در اذهان عمومي به فرسايش گراييده است.

بازار هاي سهام از همين حالا تاثيرات منفي اش را بر نشست گروه جي 20 آشکار ساخته است و اروپا و ايالات متحده امريکا براي يافتن يک راه حل و قاعده عمومي براي بازار هاي مالي جهاني، از همديگر فاصله ها دارند. صنعت ورشکستۀ توليدات موتر در اروپا بايست نظاره کند که چگونه ادارۀ اوباما، چک هاي سفيد بدون قيد و شرط را جهت به حال آمدن صنعت موتر سازي کرايسلر و جنرال موتورز پس مي گيرد و در اين مسير همواره عقب گشت مي کند.

حتي تحت رهبري رياست اتحاديه اروپا به وسيلۀ نخست و وزير مخلوع چيک توپولانيک که مي گفت ايالات متحده امريکا در صدد آن است تا جهان را با نسخه هايش جهت مبارزه عليه بحران جهاني به "جهنم رهسپار کند" و برلين و پاريس در برابر اوباما بي اعتنايي نشان مي د ادند، زماني که او از اروپايي ها خواهان بسته هاي امدادي جهت حمايت از اقتصاد مي شد. فاصله ها هر چه بيشتر عميق مي شد.

ظاهراً باور امريکا به قوت مالي دالر همچنان گسست ناپذير است و آمادگي نسل آينده به تقبل بار ميليارد ها قرضه بزرگتر از اروپا است. اما برعکس آمادگي براي کنترول بازار هاي مالي براي حکومت جديد ايالات متحده امريکا نيز فقط در حد حرف است تا يک اقدام جدي. در اين رابطه کسر بيش از اندازۀ خزانه دولتي در سياست خارجي اوباما نيز چشمگير است.

اوباما اندکي بعد از انتخابش نه فقط از سياست بوش در مسالۀ گوانتانامو فاصله گرفت، بلکه به ايران پيشنهاد مذاکرات مستقيم را نيز نمود و مسدود شدن باب گفتگو با جوانب روسيه و ناتو را از ميان برداشت. طرح استراتيژي جديد او در بارۀ افغانستان نيز مورد استقبال اروپا قرار گرفت؛ طرحي که بر آن اساس مسالۀ افغانستان را تنها از راه نظامي نمي توان حل کرد. اين امر براي اروپايي ها بيشتر از آن بود که در چنين فاصلۀ کوتاهي آروزي عملي کردن آن را داشتند. بحران مالي جهاني کنوني را نمي توان يکشبه حل کرد. اميد وار بودن بي از اندازه به يک فرد نجات دهندۀ جهان، در رابطه با بحران کنوني قابل فهم اند، اما فقط برخورد خردمندانه مي تواند راهي باشد براي بيرون رفت ازاين بحران.

دانيل شيشکويچ/ حسين مبلغ

ويراستار: رسول رحيم

آگهی