کانگرس حزب حاکم درزيمبابوي | آلمان و جهان | DW | 18.12.2008
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

کانگرس حزب حاکم درزيمبابوي

وقتي مسأله بر سر عادي جلوه دادن اوضاع باشد، رابرت موگابه درين راه مصرف هم ميکند. مثلاً قبل از کنگرۀ سالانۀ حزبش، شبکۀ آبرساني در ايالت بيندورا، تقريباً 100 کيلومتر دور تر از حراره پايتخت زيمبابوي، دوباره فعال ساخته شد.

موگابه 84 ساله هنوزهم ازآینده سیاسی اش نا امید نشده است

موگابه 84 ساله هنوزهم ازآینده سیاسی اش نا امید نشده است

رييس حزبي اين ايالت با افتخار گفت که تمام 6000 نماينده آب پاک را از نل نوشيدند.اين در حالي است که در مناطق ديگر، که بيماري کولرا شايع شده است، تا کنون هزاران انسان بر اثر آب هاي آلوده جان هاي خود را از دست داده اند. بيندورا، علاوه بر پول جهت تصفيۀ آب آشاميدني، وعدۀ تأمين برق 24 ساعته را هم دريافت کرد. اين در حاليست که در بقيه نقاط کشور روزانه تنها براي چند ساعت معدود برق وجود دارد.

افزون بر آن 80 درصد مردم بيکار اند، و آنهاي که کار دارند، بايد ساعت هاي متوالي پشت در بانک ها بايستند تا پول شان را بدست بياورند. تورم شديد پولي بانک ها را با کمبود پول مواجه ساخته است.

مورگان تسوانگرای رهبرحزب مخالف موگابه تا هنوز نتوانسته برسرتوزیع کرسیهای حکومتی با موگابه کنار بیاید

مورگان تسوانگرای رهبرحزب مخالف موگابه تا هنوز نتوانسته برسرتوزیع کرسیهای حکومتی با موگابه کنار بیاید

از اين مسأله اعضاي حزب "سانو پي اف" ، متعلق به موگابه هم راضي نيستند. موگابه در نظر دارد که درين کانگرۀ حزبي آنها را آرام ساخته و طرفدار خود سازد. بخاطر اينکار او ميخواهد يکي از اين دو راه را اختيار کند. اولي تشکيل يک حکومت در چند روز آينده است، همانطوريکه رييس جمهور افريقاي جنوبي پيشنهاد کرده بود. اما نيلسون چامسيا سخنگوي جناح مخالف بنام "جنبش براي تغيير دموکراتيک" که درين حکومت جديد بيشترين کرسي هاي وزارت را بايد بدست بياورند، در يک صحبت تلفوني با تعجب گفت:

"نميتوانم اين را تأييد کنم که اين بر مبناي واقعيت استوار است. اين براي جنبش ما کاملاً يک سخن تازه است."

راه دوم موگابه انتخابات جديد است. او اين درين باره براي اولين بار در همين هفتۀ روان سخن گفت:

"ما ميتوانيم انتخابات را براه بياندازيم، در صورتيکه اين به خواست همه باشد."

درينصورت او مي خواهد ، انتخابات ماه مارچ را، که در آن حزب وي براي اولين بار ناکام شد و کمتر از نصف آراء را بدست آورد، جبران کند.

اعضای حزب حاکم درتظاهرات شان تابوتی را که علامت مرگ دشمنان سیاسی شان است حمل می کنند

اعضای حزب حاکم درتظاهرات شان تابوتی را که علامت مرگ دشمنان سیاسی شان است حمل می کنند

صداي اصلي موگابه:

"اگر در آنزمان انتخابات را خراب نمي کرديم، حالا اينقدر تحقير نمي شديم."

براي تضعيف مخالفان، در هفته هاي گذشته اعضاي جناح مخالف توسط گماشته گان موگابه لت و کوب گرديده و به قتل رسيده اند. 20 تن از فعالان سطح رهبري و وکلاي مدافع حقوق بشر توسط افراد استخبارات ربوده شده اند. چنين رعب و ترس ايجاد ميگردد تا موگابه به قدرت باقي بماند.

اگر واقعاً انتخابات جديد برگزار گردد، در آنصورت فضاي دهشت افگني وسعت خواهد يافت. زيرا موگابه 84 ساله، که زيمبايوي مرفه را طي تقريباً سه دهه حاکميتش ويران کرد، تنها به همين ترتيب ميتواند به قدرت باقي بماند.

رابرت موگابه ميداند که اگر مذاکره نکند زمان زيادي برايش باقي نمانده است. با اين روش وضع در زيمبابوي وخيم تر ميشود، چه او به تنهايي يک حکومت که مورد شناسايي جهاني قرارنگيرد تشکيل بدهد، و چه او انتخابات جديد را اعلام بکند، انتخاباتي که او ميخواهد بزور دهشت افگني در آن برنده شود.

مطالب مرتبط